Έρευνα για τα 6 πιστοποιητικά που ζητά ΔΟΥ από Ομογενή. Κατ΄αρχήν θετικός για νέα παράταση ο Υφυπουργός;

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Αξιόπιστες πληροφορίες της Panhellenic Pos αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει μια άτυπη έρευνα στο υπουργείο Οικονομικών και στις Εφορίες (ΔΟΥ) μετά το δημοσίευμα της ΡΗΡ για κρούσματα που ζητούν 6 πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, προκειμένου να αναγνωρίσουν σε ομογενή ότι είναι “Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού”.

Ο ίδιος ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Γιώργος Μαυραγάνης είναι προβληματισμένος καθώς πράγματι στην σχετική ΠΟΛ 1136 που έχει εκδώσει ρητά αναφέρει ότι αρκεί η προσκόμιση μιας -από τις  6 – βεβαιώσεις που εκεί αναφέρονται. Μάλιστα για αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης έχει θέσει το διαζευκτικό γράμμα “ή”. Δηλαδή ή το ένα ή το άλλο και σε καμία περίπτωση και τα  6 Πιστοποιητικά μαζί…

Η ύπαρξη, όμως, επισήμου εγγράφου συγκεκριμένης ΔΟΥ, που αποκάλυψε η Panhellenic Post και που σαφώς ζητάει από ομογενή να προσκομήσει “και τις 6  βεβαιώσεις” προκειμένου να τον εγγράψει ως “Φορολογικό Κάτοικο Εξωτερικού” έχει προκαλέσει προβληματισμό καθώς γίνονται πλέον κατανοητά στην Παλατεία Συντάγματος (όπου βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς στη συναλλαγή τους με τις ΔΟΥ που (κάποιες από αυτές τουλάχιστον)  κινούνται μακριά από το πνεύμα και το γράμμα των υπουργικών αποφάσεων.

Πάντως, πηγές του υπουργείου οικονομικών άφηναν να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν “μυστικές εγκύκλιοι” ούτε πρόθεση εκ μέρους του Υπουργείου και του Υφυπουργού να ταλαιπωρούνται οι Ομογενείς..

Επισήμως, ωστόσο, ο κ. Μαυραγάνης, αν και έγινε γνώστης του δημοσιεύματος της ΡΗΡ,  απέφυγε  να τοποθετηθεί δημόσια στο όλο ζήτημα, πριν ερευνήσει και καταλήξει σε συμπεράσματα.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΗΡ, ο κ. Μαυραγάνης, μετά τα δημοσιεύματα της Panhellenic Post, ανιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο να δώσει νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την φορολογική τακτοποίηση των Ομογενών αναλμβάνοντας “δέσμευση” (ούτως ειπείν) να ξαναδεί το όλο θέμα. Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα αυτή την ώρα προθεσμία εκπνέει στις 31 Αυγούστου.

ΓΟΛΓΟΘΑΣ

Την ίδια ώρα, ατελείωτος είναι ο Γολγοθάς των ομογενών με τα διάφορα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που ζητά το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να τους ανακηρύξει “Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού”!  Οι ξένες δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες αρνούνται να μπουν στην λογική και τη νοοτροπία των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων με αποτέλεσμκα να μην χορηγούν τέτοιου είδους πιστοποιητικά προτείνοντας “απλούστρες” λύσεις, όπως είναι ένα αντίγραφο πληρωμής δημοτικών Τελών, ενώ η επισημοποίησή τους επίσης κοστίζει σε χρόνο και χρήμα…

Για παράδεριγμα όπως μας γράφει ααγνώστης της ΡΗΡ από το Λονδίνο, “ο δήμος του Λονδίνου αρνείται να μου χορηγήσει βεβαίωση ότι διαμένω στην διεύθυνση που αναφέρω, αλλά μπορεί μόνο να μου στείλει το λογαριασμό που πληρώνω τα δημοτικά τέλη…”
Απο την άλλη μεριά,  για τη σφραγίδα της Χάγης η αρμόδια αρχή  λέει οτι χρειάζονται 20 μερες για να διεκπεραιώσουν οτι χρειαζόμαστε και μετά αναφέρουν ότι χρειάζομαι  και δικηγόρο στην Αγγλία κλπ κλπ.
Ιδού τι αναφέρει ο δήμος του Λονδίνου στην απάντησή του:
<Dear D……..,
Thank you for your e-mail.I confirm that we can legalise a letter issued by a named council official, the letter cannot be signed “pp”.  Please note that as we do not receive many of this type of letter it is quite likely that this will be non straightforward and we will have verify the signature of the council official.  This could take up to 20 working days from the date we receive your application.You could have your letter signed, dated and certified in the UK by a UK practicing solicitor or notary public.For full information on making an application to legalise your UK issued documents you must follow the step by step guidance found on our website.In summary, your postal application must consist of the following:-    The documents which require an Apostille
–    A completed legalisation application form (download from our website)
–    The fee: £30 per Apostille and the postage fee to cover your application’s return by FedEx (to return an application weighing up to 500g to a UK address costs £6, to an address in EU costs £14.50 and to an address in Rest of World costs £25). You can make this payment online via our website and enclose a printed copy of the payment success page.If you choose not to take this option please enclose a pre-paid, self-addressed envelope.The address to send your application to is:

Legalisation Office
Foreign & Commonwealth Office
PO Box 6255
Milton Keynes
MK10 1XX

Or, for courier deliveries sent from overseas only:

Legalisation Office
Foreign & Commonwealth Office
Hanslope Park
Hanslope
Milton Keynes
MK19 7BH

We aim to process all straightforward applications by the end of the next working day.

Kind regards,

Miss Lewis | Legalisation Officer | Corporate Services Centre | Foreign and Commonwealth Office | PO Box 6255 | Milton Keynes MK10 1XX |

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
<Αγαπητή D. …….,
Σας ευχαριστούμε για το e-mail σας.Επιβεβαιώνουμε ότι μπορούμε να νομιμοποιήσουμε μια επιστολή που εκδίδεται από έναν επώνυμο υπάλληλο του Συμβουλίου, η επιστολή δεν μπορεί να υπογραφεί “pp”. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι καθώς δεν λαμβάνουν πολλές αυτού του είδους επιστολές, είναι πολύ πιθανό ότι αυτή δεν θα είναι απλή και πρέπει να  έχουμε επαληθεύσει την υπογραφή του υπαλλήλου του Συμβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 20 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε την αίτησή σας.Θα μπορούσατε να έχετε e-mail σας, υπογεγραμμένο, με ημερομηνία και πιστοποιηθεί στην Αγγλία από ένα βρετανό εξασκούμενο δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για τη νομιμοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο των εγγράφων σας  θα πρέπει να ακολουθήσετε το βήμα προς βήμα τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.Εν ολίγοις, η ταχυδρομική αίτησή σας πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα:- Τα έγγραφα που απαιτούν Apostille
– Ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης νομιμοποίησης (κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας)
– Η αμοιβή: £ 30 το Apostille και η αμοιβή ταχυδρομικών τελών για να καλύψει την επιστροφή της εφαρμογής σας από την FedEx (για να επιστρέψει μια εφαρμογή που ζυγίζουν μέχρι 500 γραμμάρια σε ένα κόστος διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο £ 6, σε μια διεύθυνση στην ΕΕ κοστίζει £ 14.50 και σε μια διεύθυνση στο Υπόλοιπο Κόσμο 25 £). Μπορείτε να κάνετε online πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας μας και να επισυνάψετε ένα έντυπο αντίγραφο της σελίδας επιτυχούς πληρωμής.Εάν επιλέξετε να μην προχωρήσετε σ αυτή την επιλογή, μπορείτε να επισυνάψετε μια προπληρωμένη τραπεζική επιταγή, στο φάκελο επιστροφής.
ΣΗΜ: Ακολουθούν οι διευθύνσεις κλπ.