ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:Εγκύκλιος Μαυραγάνη

Κύριε Μαλασπίνα,

Ελπίζουμε, αν και όταν βγει νέα διευκρινιστική εγκύκλος του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, για το θέμα της Φορολογικής Κατοικίας των Ομογενών, να κάνει σαφές και χωρίς να υπάρχει περίπτωση παρερμηνείας ότι αυτή αφορά τόσο αυτούς που είναι ήδη γραμμένοι στο Μητρώο της ελληνικής εφορίας ως κάτοικοι εξωτερικού, αλλά και όσους τώρα ζητούν τη μεταφορά τους.

Γιατί αυτή ακριβώς είναι η δικαιολογία τόσο συγκεκριμένων ΔΟΥ όσο και της ΔΟΣ (που είναι και η καθ’ υλην αρμόδια για τις Διεθνείς Σχέσεις του Υπουργείου Οικονομικών), ότι δηλαδή,  η ΠΟΛ 1136 αφορά μόνο όσους ήδη έχουν κάνει τη μεταφορά σε κάτοικο εξωτερικού και όχι εμάς τους υπόλοιπους (που είμαστε, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, αλλά δε μας έχουν δεχθεί ακόμα).
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στο θέμα μας και τη συμπαράστασή σας στον αγώνα μας.
ΓΜ
Λονδίνο, 23 Αυγούστου 2013