Ενάρξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013 Από Κορυφαία Πανεπιστήμια

image001.jpg@01CEA26C.A4A7EF80

Ενάρξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013

Από Κορυφαία Πανεπιστήμια

Με πλήρη υποστήριξη

Αλλά και απ’ όπου κι αν είστε

image002.jpg@01CEA26C.A4A7EF80
image003.jpg@01CEA26C.A4A7EF80
image004.jpg@01CEA26C.A4A7EF80

image005.jpg@01CEA26C.A4A7EF80

image006.jpg@01CEA26C.A4A7EF80

Α) Ενημερωθείτε για την έναρξη Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου  2013

των προγραμμάτων στην Αθήνα με πλήρη υποστήριξη

και από όλη την Ελλάδα:

 

ü Τομείς Μεταπτυχιακών

 

Τομέας Διοίκησης επιχειρήσεων

●  MBA (Master of Business Administration) ●  MBA in Strategic Planning ●  MSc in Management

 

Τομέας Marketing

●  MBA in Marketing ●  MSc in Marketing

 

Τομέας Χρηματοοικονομικών

●  MBA in Finance ●  MSc in Finance ●  MSc in Financial Management

 

Τομέας Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

●  MBA in Employee Relations ●  MBA in Human Resource Management ●  MSc in Human Resource Management (HRM) & Training ●  MSc in Performance Management & Workplace Learning ●  MSc in Industrial Relations and Workplace Learning

 

Τομέας Επικοινωνίας, Διαφήμισης & Δημοσίων Σχέσεων

●  MA in Communications, Media & Public Relations ● MA in Communications, Media & Advertising ● MA in New Media, Gov­ernance & Democracy ● MA in New Media & Society ● MA in Mass Communication

 

Τομέας Εγκληματολογίας

● MSc in Criminology & Criminal Justice ● MSc in Police Leadership

 

Τομέας Ασφάλειας & Ποιότητας

●  MBA in Quality Management ●  MSc in Security & Risk Management ● MSc in Security, Conflict & International Development

 

Τομέας Κατασκευών & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate)

● MSc in Real Estate Investment & Finance ●  MSc in Real Estate Management & Development ● MSc in Construction Project Management ● MSc in Quantity Surveying ● MSc in Facilities Management

 

Τομέας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

●  MBA in Information Technology Management

 

ü Προπτυχιακά

 

Bachelor in ● Human Resource Management ● Security & Risk Management ●  Business Studies in Finance ● Business Studies in Marketing ● Business Studies in Management ● Business Studies in IT

 

Diploma in ● Human Resource Mgt ● Training & Development

 

ü Διδακτορικό (Doctorate)

image007.jpg@01CEA26C.A4A7EF80
image008.jpg@01CEA26C.A4A7EF80

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα μεμονωμένης συνάντησης πριν ή μετά από την παρουσίαση ή και σε άλλη ημερομηνία, αρκεί να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνι­κά όποτε τους εξυπηρετεί. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους από άλλες πόλεις να κλείσουν ένα διαδικτυακό ραντεβού για ενημέρωση μέσω Skype.

image009.jpg@01CEA26C.A4A7EF80
image010.jpg@01CEA26C.A4A7EF80

Δηλώσεις συμμετοχής (λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων)
στα τηλέφωνα: 210-9248065 και  210-9248534, FAX: 210-9248695

στο www.icon.gr και email: [email protected], [email protected]

image011.jpg@01CEA26C.A4A7EF80image012.jpg@01CEA26C.A4A7EF80
image013.jpg@01CEA26C.A4A7EF80image014.jpg@01CEA26C.A4A7EF80