Εγκώμια του Δημάρχου Μελβούρνης για την ομογένεια και την αδελφοποίηση με Θεσσαλονίκη

MESSAGE BY LORD MAYOR OF MELBOURNE ROBERT DOYLE

ON THE OCCASION OF AUSTRALIA’S PARTICIPATION

IN THE 78TH THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR

 

Melbourne’s Greek community is justly admired for its industry and energy. Its influence is felt throughout Melbourne’s history and continues to enrich our city today.

 

We are proud of our sister city link with Thessaloniki and the fruitful bond that it carries with cultural, economic and social benefits for both cities.

 

In Melbourne we celebrate the Greek heritage through festivals, events and a popular cultural precinct in the city centre.

 

We will continue to work together to find new ways of further strengthening ties between our two cities and look forward to celebrating the 30th anniversary of our sister city links in 2014.

 

Lord Mayor

 

September 2013

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ Κ. ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΟΪΛ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ 78Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης δικαίως χαίρει θαυμασμού για την εργατικότητα και τη δυναμικότητά της. Η επιρροή της είναι διάχυτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Μελβούρνης και συνεχίζει να εμπλουτίζει την πόλη μας έως τις μέρες μας.

 

Ο Δήμος της Μελβούρνης είναι υπερήφανος για τη σχέση αδελφοποίησης με τη Θεσσαλονίκη και τους εποικοδομητικούς δεσμούς που επιφέρει με πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και για τις δύο πόλεις.

 

Στη Μελβούρνη, εορτάζουμε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με φεστιβάλ, εκδηλώσεις, καθώς και μέσω της δημοφιλούς ελληνικής πολιτιστικής περιοχής στο κέντρο της πόλης.

 

Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας καθώς εξερευνούμε νέους τρόπους περαιτέρω σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεών μας, και προσβλέπουμε με χαρά στον εορτασμό της 30ης επετείου της αδελφοποίησής μας το 2014.

 

 

Δήμαρχος Μελβούρνης

 

Σεπτέμβριος 2013