ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Συγχαρητήρια…

Κύριε  Μαλασπίνα  συγχαρητήρια για τα άρθρα σου  ΣΑΕ  το επίσημο  Ελληνικό Κράτος και οι άπόδημοι.
Θα ήθελα να προσθέσω  πέντε  λέξεις…..
— Σας  παρακαλώ βοηθήστε μας.   Εσείς οί άπόδημοι  ξενιτευμένοι  Ελληνες , βοηθήστε μας , κινδυνεύουμε με έξαφάνιση.!!!
Διότι για το έπίσημο  Ελληνικό  Κράτος δεν ύπάρχουμε.  Μας άπαράτησαν και δεν νοιάζεται κανένας για έμάς  τους  Ελληνες  των  Σκοπίων.  !!! —
Αύτές οί κουβέντες δεν είναι δικές μου.  Είναι μιάς  Ελληνίδας κυρίας  γεννημένης στο  Μοναστήρι  της  Βοριας  Μακεδονίας .  Σήμερα  Σκόπια.
Αύτές οί  κουβέντες .ακούστηκαν στό  Παγκόσμιο  συνέδριο της  Παμμακεδονικής  που έγινε τον  Ιούλιο στη  Φλόρινα.  Η κυρία άντιπροσώπευε τους Μακεδόνες των Σκοπίων.
Αύτό είναι το Ελληνικό Κράτος.  Αύτή είναι  ή  — Μανα — Πατρίδα οπου οί Ελληνες  εκτός  Ελλάδος  περισσεύουν.
Δεν την συγκινή το γεγονός οτι αύτά τα παιδιά της ζουν άναπνέοντας  Ελλάδα.  Και που το πρώτο και τελευταίο  τους  Δολλάριο το έστειλαν στην  Μανα  Ελλάδα.
Οσο για το Παγκόσμιο συνέδριο της  Παμμακεδονικής  μόνο είκόνα για  Παγκόσμιο  συνέδριο δεν ήταν.  !!!
— Γύφτικα  μνημόσυνα   —-  ταιριάζει  καλύτερα. !!!
Και την εύθύνη την εχουν οι  Ελληνες  Πολιτικοί,  οι  Ελληνες  διοικούντες..
Φιλικά  Peter  Triantafyllos    Toronto