Πως θα λυθεί το θέμα της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά;

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

“Το θέμα που έχει προκύψει με την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, και που απειλεί με διάσπαση την ιστορική Ομοσπονδία, είναι ζήτημα ερμηνείας του Καταστατικού”, έλεγαν στην ΡΗΡ ομογενειακοί παράγοντες που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.  Οι ίδιοι παράγοντες, που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους για ευνόητους λόγους, πρόσθεταν πως η αλλαγή του τόπου του Συνεδρίου, που επέφερε την αντιπαράθεση και οδήγησε στο πρωτόγνωρο φαινόμενο των δύο συνεδρίων, των δύο Προέδρων και των δύο Διοικητικών Συνεδρίων, πρέπει να εξηγηθεί καταστατικά.  Να ερευνηθεί, δηλαδή εάν ο τρόπος με τον οποίο πάρθηκε από τον Πρόεδρο κ. Μπεμπόνη η απόφαση το 35ο Συνέδριο, αντί της Καλαμάτας που είχε ορίσει το προηγούμενο Συνέδριο (34ο), να διεξαχθεί στην Αμερική είναι σύμφωνος  με το Καταστατικό και εάν τηρήθηκαν όλες οι  προϋποθέσεις νομιμοποίησής της. Εάν δεν είναι, τότε η υπό τον νέο (ψηφισθέντα στην Καλαμάτα)  Πρόεδρο κ. Τζαλάλη κίνησις αποκτά “νομικό έρεισμα”.

Ελληνοαμερικανός πρωην Βουλευτής, ερωτηθείς από την ΡΗΡ επί του θέματος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτή την δύσκολη ώρα για τον ελληνισμό, προσωπικές φιλοδοξίες,  ηγεμονικοί διαγκωνισμοί και  διασπαστικές κινήσεις από οπουδήποτε και εάν προέρχονται, βλάπτουν όχι μόνον την συγκεκριμένη Ομοσπονδία, αλλά έχουν επιπτώσεις επί του συνόλου της ομογένειας και του ελληνισμού. <Είναι μία κρίσιμη ώρα για την πατρίδα, αλλά και την ομογένεια. Πρέπει όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Εάν η ομογένεια, όπως προσφάτως ελέχθη, αποτελεί το “πρόσωπο της Ελλάδος στο εξωτερικό”,  σκεφθείτε τι θα σημαίνει η διχόνοια στις οργανώσεις της>, σχολίασε και πρόσθεσε: “Πρέπει να δοθεί λύση στη διαμάχη στους κόλπους των Μεσσηνίων”.

Με το τετελεσμένο, όμως, της πραγματοποίησης του 35ου Συνεδρίου στην Καλαμάτα (Ιούλιος 2013) και της εκλογής εκεί νέου προεδρείου υπό τον κ. Θεόδωρο Τζαλαλή, τα περιθώρια “συνεννόησης” είναι μάλλον αδιόρατα, αφού μόνη μία οικειοθελής αποχώρηση  του Προέδρου κ. Βασ. Μπεμπόνη και η αποδοχή υπό του συνόλου των Μεσσηνίων ως νόμιμου του Συνεδρίου της Καλαμάτας και της εκλογής του νέου προεδρείου,  θα ήταν δυνατόν να προσφέρει λύση στην κατεύθυνση της ενιαίας Παμμεσσηνιακής  Ομοσπονδίας Αμερικής – Καναδά.

Κάτι τέτοιο, όμως, τουλάχιστον αυτή την ώρα, δεν φαίνεται εφικτό, αφού ήδη έχει δρομολογηθεί το εν Αμερική (Σικάγο) …35ο Συνέδριο για  τις 31 Οκτωβρίου 2013. Μετά τη ημερομηνία αυτή η Ομοσπονδία μοιραία θα διασπαστεί σε Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής, με πρόεδρο όποιον εκλεγεί τότε και σε Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Καναδά, με Πρόεδρο το κ. Τζαλαλή και μέλη του προεδρείου, όμως, από Καναδά και από τις …ΗΠΑ (Σικάγο-Νέα Υόρκη!)

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Η αγωνιστική ΡΗΡ, σε μια προσπάθεια να συνδράμει, ει δυνατόν, στην αποφυγή της διάσπασης του ιστορικού συλλόγου,  παρουσιάζει το Καταστατικό της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά. Δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pan-  messinian.com/Constitution%20_Pan-MessinianFederation.pdf

Ιδού τι λέει το Άρθρο 18 με τίτλο “Εργασίες των Συνεδρίων και Εκλογές”:

“AΡΘΡΟ 18

“Τα Συνέδρια εξετάζουν και συζητούν όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Ομοσπονδία.

Ελέγχουν τη διαχείριση και τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας ,  ψηφίζουν για την πραγματοποίηση των σκοπών της , ψηφίζουν τον προϋπολογισμό για τον ερχόμενο χρόνο , και καθορίζουν τις υποχρεώσεις των διαφόρων Συλλόγων προς το Κεντρικό Ταμείο . Τροποποιούν το Καταστατικό και τους Κανονισμούς.  Κανονίζουν τις σχέσεις και τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων Συλλόγων και γενικά αποφασίζουν για οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά την δράση και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας …”

Τάδε έφη το άρθρο 18 που αναδυκνύει το Συνέδριο σε κορυφαίο όργανο λήψης αποφάσεων.

Λέει και άλλα το ίδιο άρθρο: Ότι, π.χ. ” Όλα τα μέλη της Διοίκησης υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως  εκθέσεις των ενεργειών τους κατά το διάστημα της υπηρεσίας τους. Οι εκθέσεις αυτές θα παρουσιάζονται στο Συνέδριο για εξέταση και αποδοχή…”

Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με νομικούς κύκλους των Αθηνών, αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη, επομένως και ο Πρόεδρος, θέτουν τις όποιες ενέργειες και αποφάσεις τους υπόψη του σώματος των συνέδρων  για “εξέταση και αποδοχή”.  Επομένως, και η απόφαση για αλλαγή τόπου Συνεδρίου όφειλε να έχει εγκριθεί (αφού συνέδριο δεν μεσολαβούσε) από την “Ανώτατη Γενική Διοίκηση”, μόνη ικανή να αλλάξει απόφαση του Συνεδρίου.

Αυτό διότι, όπως επιχειρηματολογούσαν, όταν κάθε ενέργεια του Προέδρου  πρέπει να εγκρίνεται από την πλειοψηφία του Συνεδρίου, πόσο μάλλον η αλλαγή απόφασης Συνεδρίου, που πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή των μελών της Ομοσπονδίας. Και τέτοιο όργανο, μετά το συνέδριο, είναι μόνον η Ανώτατη Γενική Διοίκηση.

Το δε Άρθρο 16, με τίτλο ¨”Συνέδρια”  ρητά αναφέρει ότι:

ΑΡΘΡΟΝ 16

“Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα συνέρχεται περίπου δυο χρόνια μετά το προηγούμενο Συνέδριο . Ο τόπος θα καθορίζεται από το προηγούμενο Συνέδριο και σε συνεννόηση με τους τοπικούς Συλλόγους”.

Επομένως, είναι ολοφάνερο ότι ο τόπος διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου γίνεται αντικείμενο συνεννόησης με τους τοπικούς συλλόγους και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης  κατατίθεται ως πρόταση προς το Συνέδριο το οποίο αποφασίζει σχετικά. Η δε διαβούλευση με τους Συλλόγους γίνεται ΠΡΙΝ την απόφαση του Συνεδρίου. Όχι ΜΕΤΑ το Συνέδριο…

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού, με τίτλο “Καθήκοντα του Νομικού Συμβούλου” το όλο θέμα εμπίμπτει στις αρμοδιότητες του Νομικού Συμβούλου ο οποίος όφειλε να έχει εκφέρει την επιστημονική του άποψη “ταυτόχρονα με την απόφαση του Προέδρου για αλλαγή της απόφασης του Συνεδρίου” ώστε, όπως σχολίαζαν νομικοί κύκλοι, να μην εμφανίζεται η αλλαγή “σαν αυθαίρετη απόφαση του Προέδρου, αλλά να είναι νομικά τεκμηριωμένη”.  Αυτό, πρόσθεταν, “θα στερούσε, σε όσους δεν θα συμφωνούσαν, από το δικαίωμα να υποστηρίζουν ότι έχει παραβιαστεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας”.

Το Άρθρο 14 αναφέρει:

“Τα καθήκοντα του Νομικού Συμβουλου είναι να ενημερώνουν το Συνέδριο και το Διοικητικό Συμβούλιο σε ζητήματα νομικής φύσεως για το όφελος της Ομοσπονδίας”.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος, εκτός του να αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία, (Άρθρο 10) είναι και υπεύθυνος  “για την τήρηση του Καταστατικού”. Αυτό σημαίνει ότι έχει προσωπική ευθύνη να μην καταστρατηγείται το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, έστω και εάν θα ήταν δυνατόν να συντρέχουν κάποιοι προφανείς λόγοι (π.χ. μία έκτακτη ανάγκη) γι αυτό. Η σωστή τήρηση του Καταστατικού είναι ο ακρογωνιαός λίθος της διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Λέει το Άρθρο 10: ΑΡΘΡΟΝ 10

“Καθήκοντα του Προέδρου της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος   αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία σε κάθε αρχή. Επιφορτίζεται  με την αυστηρή εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας (…)  Ο Πρόεδρος επίσης εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Γενικής Διοίκησης …”. Επίσης,  “καλεί τις συνεδριάσεις των μελών της Ανωτάτης Διοίκησης”…

Σχετικά με την Ανώτατη Διοίκηση, το άρθρο 9 Προσδιορίζει:

“ΤοΕκτελεστικό Σώμα της Ομοσπονδίας θα είναι η Ανώτατη Γενική Διοίκηση που αποτελείται από τον Πρόεδρο , τον Α’ και Β ’ Αντιπρόεδρο , τον  Γενικό Γραμματέα και Βοηθό Γραμματέα , τον Ταμία  και Βοηθό Ταμία , το Νομικό Σύμβουλο , το Συντονιστή Νεολαίας και έξι Περιφερειακούς Συντονιστές (οι οποίοι θα προτείνονται από τα μέλη – οργανισμούς στις έξι περιοχές και θα επικυρώνονται στο συνέδριο της Ομοσπονδίας ).
Όταν απουσιάζει ο Περιφερειακός Συντονιστής , ένας Βοηθός Συντονιστή θα μπορεί να αντικαθιστά τον Περιφερειακό Συντονιστή με δικαίωμα ψήφου” .
Βέβαια, το Άρθρο 7 τονίζει ότι:

ΑΡΘΡΟ 7ον
“Ανωτάτη Διοίκηση και Εξουσία τής Ομοσπονδίας.
Η ανώτατη διοίκηση και εξουσία της Ομοσπονδίας προέρχεται από τους Συλλόγους που την αποτελούν”.
Διευκρινίζει, ωστόσο, το Καταστατικό ότι:
” Οι Σύλλογοι θα ασκούν τη διοίκηση αυτή και εξουσία σε ζητήματα της Ομοσπονδίας μέσω του Συνεδρίου , που θα γίνεται κάθε δύο χρόνια , με σχετικούς αντιπροσώπους  καθώς προσδιορίζεται
στο καταστατικό αυτό”.
Δύο ακόμη Άρθρα του Καταστατικού θα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης:
Το πρώτο αφορά το Άρθρο 34 περί  Διαφωνιών και Διαιτησίας.
Λέει: “ΑΡΘΡΟ 34 oν Διαφωνίες    Διαιτησίες
“Η τακτοποίηση  διαφωνιών   ή  υποθέσεων  που  αφορούν  γενικά την  Ομοσπονδία και  τις  σχέσεις  της  προς  τους  Συλλόγους  ή  τα  μέλη  που  δεν  προβλέπονται  από   τους  όρους  του  Καταστατικού  αυτού  και  των  Κανονισμών  θα  αποφασίζεται  από  την  Διεύθυνση   σε  συνεργασία  με  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  των  Τοπικών  Συλλόγων. Κάθε παράλειψη  του  Καταστατικού  αυτού  θα  καλύπτεται  και  θα  κανονίζεται  από  τις  Κοινοβουλευτικές  Διατάξεις  του  Στρατηγού Ρόμπερτ  (RobertsRulesoforder, Reviewed)”.
Και εν τέλει, το  ΑΡΘΡΟ  35ον: “Τροποποιήσεις  και εφαρμογή  του  Καταστατικού, λέει:
“Το  παρόν  Καταστατικό  συζητήθηκε  ,ψηφίστηκε  κι επικυρώθηκε  από  το  33  ο  Συνέδριο  της  Ομοσπονδίας  στη  Νέα  Υόρκη  ,  την    Αυγούστου  2009,  και  θα  ισχύει  μέχρις  ότου  τροποποιηθεί  από  μελλοντικό  παρόμοιο  Συνέδριο  και με  κανονική  και  νόμιμη  ψηφοφορία  τουλάχιστον  των  2/3  των  παρόντων  αντιπροσώπων. Μέχρι  τότε,  η  εφαρμογή  και  σεβασμός  του  Καταστατικού  αυτού  επαφίεται  στην  ευσυνειδησία,  την  ηθική  ακεραιότητα  και  τον  αλληλοσεβασμό  των  μελών  της  Ομοσπονδίας”.