Κομισιόν: Η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται

To μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας διαπιστώνει σε έκθεση της η Κομισιόν. Όπως αναφέρει η έκθεση, από οικονομία που βασιζόταν στην κατανάλωση μετασχηματίζεται σε οικονομία που δίνει έμφαση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Αναφέρει επίσης ως σημαντικό βήμα τη βελτίωση της Ελλάδας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για το επιχειρηματικό κλίμα

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, δυσχεραίνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ως βασικό εμ,πδιο την μείωση της προσφοράς πιστώσεων.

Θετικό γεγονός είναι, κατά την Κομισιόν, ότι πολλές προσπάθειες έχουν αρχίσει να έχουν αποτελέσματα, και η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάση τους δείκτες «Doing Business» έχει βελτιωθεί.

Έχουν ληφθεί περαιτέρω σημαντικά μέτρα για να διευκολυνθεί η δημιουργία επιχειρήσεων και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χορήγησης άδειας και έγκρισης των επενδύσεων. Με την τεχνική βοήθεια της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, οι επαχθείς διαδικασίες εξαγωγών έχουν απλουστευθεί, σημειώνει η έκθεση.

Εξάλλου, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, και κυρίως η μείωση της προσφοράς πιστώσεων εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει πάντως το ελληνικό δικαστικό σύστημα ως ανεπαρκές. Το ποσοστό επίλυσης υποθέσεων είναι χαμηλό, με αποτέλεσμα την αύξηση των καθυστερήσεων και σημαντικό φόρτο εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων αναφέρει.

Τονίζει ακόμη ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, παραμένει προβληματική, επισημαίνοντας ότι το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ευρώπης μειώθηκε από το 15,5% που ήταν πριν από ένα χρόνο στο 15,1% το καλοκαίρι του 2013.

Νέα μείωση κατά 3,4% σημείωσε στο μεταξύ τον Ιούλιο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Πηγή: skai.gr