«Φρένο» της κυβέρνησης στη Βιοχάλκο με φωτογραφική τροπολογία

Να μπλοκάρει τη μεταφορά της έδρας της Βιοχάλκο στο Βέλγιο επιχειρεί η κυβέρνηση με τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η «φωτογραφική» τροπολογία που κατατέθηκε απαιτεί πλέον τη σύμφωνη γνώμη του 95% των μετόχων προκειμένου η συνέλευση να εγκρίνει τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, ακόμη και αν η τελευταία είναι εισηγμένη και θα δώσει ως αντάλλαγμα μετοχές.

Οι βασικοί μέτοχοι της Βιοχάλκο ελέγχουν το 74% και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να συγκεντρωθεί το 95% που απαιτείται πια

Ο νόμος που ίσχυε μέχρι τώρα προέβλεπε την έγκριση του 95% αν η απορροφώσα εταιρεία ήταν μη εισηγμένη και 67% αν ήταν εισηγμένη.
Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει φρένο στα σχέδια μιας ακόμη εταιρίας να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Η εταιρία κολοσσός Βιοχάλκο είχε ανακοινώσει στις 16 Σεπτεμβρίου την απόφασή της να απορροφηθεί από τη θυγατρική της Viohalco S.A που έχει έδρα το Βέλγιο.

Η Viohalco S.A θα εισήγαγε τις μετοχές της στο χρηματιστήριο Euronext και στη συνέχεια θα απορροφούσε τη Βιοχάλκο με σχέση ανταλλαγής 1 μετοχή της Viohalco για κάθε μία μετοχή της Βιοχάλκο.