ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Με το μάτι ενός Απόδημου

Με το μάτι ενός απόδημου που δεν εχει το sophistication του Ακαδημαϊκού ή το χάρισμα του δημοσιογράφου.
Αλλά όχι μόνο με τα δικά μου μάτια, αλλά και των υπόλοιπων αποδήμων. Εσείς έκεί ζείτε τα πράγματα μέσα στο μάτι του κυκλώνα, και κάπως δύσκολο να δεις τι γίνεται τριγύρω σου.
Αύτός ό κυκλώνας είναι οι πολιτικοί που κυβερνούν και έχουν τους δημοσιογράφους << όχι όλους >> που τους καλύπτουν. Οχι μόνο τους καλύπτουν αλλά πολοί είναι και συνεργάτες τους
Ο απόδημος Ελληνισμός απογοητεύεται και άναρωτιέται. What’s Wrong ? . Πώς φτάσαμε ως εδώ ? Γινόμαστε μάρτυρες αργού θανάτου της ίστορίας μας ? Του πολιτισμού μας ? Και αύτής άκόμα της άκεραιότητας της Πατρίδσς μας ? Τι φταίει τέλος πάντων ?
Η παροιμία μας λέει οτι το ψάρι βρωμάει άπό το κεφάλι. Στην περίπτωση τη δική μας οι κεφαλές δεν έχουν ΟΡΑΜΑ αλλά έχουν άρωμα ΜΠΟΧΑΣ. Τη μυρίζεσαι παντού. Δεν εχεις παρά να διαβάζεις τον τυπο ή να άκούς τα ελληνικά κανάλια.
Παράδειγμα !! Αύτός ο λεβεντάκος ο Νίκος ο Ρογκάκος στο ΑΝΤ1. Κάθε φορά << σχεδόν κάθε φορά >> κλείνει το report του με το << είναι άνίκανοι >> για τους διοικούντες.
Δηλαδή άχρηστοι !!!!
Και να μην άδικώ τους ύπόλοιπους λεβέντες στα ύπόλοιπα ΜΜΕ κάθε μέρα άποκαλύπτουν , τόσα έκλεψε ό τάδε στο ΣΔΟΕ, τόσα ό τάδε στο ΙΚΑ, τόσα ό έπιχειρηματίας, τόσα ό Γιατρός, τόσα ό άγρότης, τόσα, τόσα, τόσα. Με λίγα λόγια μιά σάπια κοινωνία.
Πόσο δίκαιο είχες καλή μου κυρία Αρβελερ . Οι Ελληνες οχι μόνο δεν έχουν όραμα , αλλά δεν έχουν ούτε ίδανικά, ούτε πατριωτισμό, και έχασαν και το φιλότιμο.
Με λίγα λόγια ΜΟΥΛΑΡΩΣΑΝ !!!
Παράδειγμα !! Τα ίδανικά των Ελλήνων πολιτικών. Ολων αύτών που πηγαίνουν άπό το ένα κόμμα στο άλλο μόνο και μόνο να έκλεγούν.
Παράδειγμα !! Αύτοί από το ΛΑΟΣ και τα ζαγάρια του ΠΑΣΟΚ που το έγκατέλειψαν σαν τα ποντίκια που έγκαταλείπουν βυθιζόμενο καράβι.
Και να τα άποτελέσματα της γενιάς του Πολυτεχνείου, που κυβερνάν ολα αύτά τα χρόνια. Οχι μόνο κατέστρεψαν τη Χώρα οίκονομικά, αλλά επέτρεψαν ανέχθηκαν και ένθάρρυναν την παρανομία και την άναρχία της Χρυσης Αύγής και των κουμμουνιστών.
Καλά ρε Βερύκιε τώρα σε έπιασε ο Πατριωτισμός ? Και άναρωτιέσαι που βρήσκουν τα χρήματα οί Χρυσαυγίτες ? Τόσα χρόνια οί τεμπελοχανάδες του ΠΑΜΕ πώς ζούν ?
Η παρανομία φέρνει μεγαλύτερη παρανομία , και ή άναρχία φέρνει ΕΜΦΥΛΙΟ !!!!
Και πόσο δίκαιο είχε ο Δημόκριτος όταν είπε << τους ανίκανους καλλίτερα να τους κυβερνάς παρά να κυβερνούν >>
Peter Triantafyllos
Toronto