Στουρνάρας: «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το “Ταμείο Μολυβιάτη” για τους πυρόπληκτους»

 

Αναλυτική απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα για τα ποσά που δαπανήθηκαν από το Ταμείο Μολυβιάτη (Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ΕΤΑΕΑ) από την παραίτηση του Προέδρου του κ. Πέτρου Μολυβιάτη στις 7.10.09 έως την κατάργηση του Ταμείου στις 31.12.10 έλαβε ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και το έγγραφο της απάντησης δεν χάθηκε κανένα ευρώ από τα ποσά των δωρεών, όπως παρουσιάστηκε σε μερίδα του Τύπου για λόγους εντυπώσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα: «Τα έσοδα του ΕΤΑΕΑ έως την παραίτηση του κ. Μολυβιάτη (7-10-2009) ανήλθαν σε 208.314.428,07 ευρώ (198.018.545,99 ευρώ από δωρεές+10.295.882,08 ευρώ τόκοι) και τα έξοδα σε 76.622.018,04 ευρώ, οπότε το ταμειακό υπόλοιπο του Ταμείου ανέρχετο σε 131.692.410,03 ευρώ. Από 8-10-09 έως 31-12-10 αντίστοιχα τα έσοδα ήταν 7.300.126,09 ευρώ (114.971,22 ευρώ από δωρεές+7.185.154,87 ευρώ τόκοι) και τα έξοδα 20.668.151,32 ευρώ. Επομένως το σύνολο των εσόδων του ΕΤΑΕΑ μέχρι 31-12-2010 ανήλθε σε 215.614.554,16 ευρώ και από αυτό το ποσό δαπανήθηκαν 97.290.169,36 ευρώ για έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές.
Συγκεκριμένα για την περίοδο από 8-10-2009 έως 31-12-2010 από τα 20.668.151,32 ευρώ με τα οποία το Ταμείο χρηματοδότησε τις πληγείσες περιοχές δόθηκαν 16.000.000,00 ευρώ για ανακατασκευή πυρόπληκτων κτιρίων μέσω ΥΠΕΧΩΔΕ, 2.890.000,00 ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 555.000,00 ευρώ στο Δήμο Γόρτυνος του Νομού Αρκαδίας (δωρεά ειδικού σκοπού), 824.937,28 ευρώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 398.214,04 ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Με το ν.3895/2010 το ΕΤΑΕΑ καταργήθηκε την 1-1-2011 και το ταμειακό υπόλοιπό του, ύψους 118.324.384,80 ευρώ περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών με τη δέσμευση να διατεθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση του σκοπού των δωρεών».