Εντυπωσιακές επιδόσεις των Ελλήνων εφοπλιστών

Παρά τους χαμηλούς ναύλους, τη στασιμότητα στις αγοραπωλησίες πλοίων και τους περιορισμούς στον τραπεζικό δανεισμό, ο ελληνικός στόλος … παρουσίασε, το 2013, εντυπωσιακές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πλοίων, την ηλικία τους και το μέγεθός τους, αναφέρει η ετήσια έκθεση της Petrofin Research για την πορεία του ελληνόκτητου στόλου.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της Petrofin είναι ενδεικτικά μιας πολύ δραστήριας αγοράς, με θετική προοπτική για το μέλλον και με συνεχή έμφαση σε μεγαλύτερα και μικρότερης ηλικίας πλοία. Επισημαίνεται ότι η Petrofin μετρά όλα τα ελληνόκτητα πλοία και τα μικρότερου μεγέθους, σε αντίθεση με την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, η οποία μετρά πλοία 1.000 gt και άνω. Επίσης, στην έκθεσή της δεν περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου ή μεταφοράς χημικών κ.λπ.
Σύμφωνα με την Petrofin, ο συνολικός αριθμός των υπό ελληνική πλοιοκτησία πλοίων έχει μειωθεί μόνο κατά 4 το 2013, σε σύγκριση με μία μείωση κατά 137 πλοίων που σημειώθηκε το 2012 σε σχέση με το 2011. Το 2013, τα υπό ελληνικό έλεγχο πλοία ήταν 4.573, έναντι 4.577 το 2012 και 4.714 το 2011.
Κρίνοντας όμως το στόλο με όρους μεταφορικής ικανότητας (dwt), η Petrofin σημειώνει ότι, το 2013, παρατηρείται μία περαιτέρω αύξηση, καθώς η μεταφορική του ικανότητα ανέρχεται πλέον σε 281.467.983 dwt, έναντι 263.635.420 dwt το 2012 και 256.174.041 το 2011. Παρατηρείται δηλαδή μία αύξηση κατά 6,76%, έναντι αύξησης 4,2% το 2012 σε σύγκριση με το 2011.
Επισημαίνεται ότι τα 4.573 πλοία τα διαχειρίζονται 690 εταιρείες, έναντι 718 εταιρειών το 2012, 762 το 2011 και 758 εταιρειών το 2010, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη μελέτη της Petrofin, σχετική με τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Ενδεικτικά, πάντως, της πραγματικής δυναμικής του ελληνόκτητου στόλου είναι τα στοιχεία που αφορούν πλοία άνω των 10.000 dwt. Ο αριθμός τους βαίνει αυξανόμενος τα τελευταία χρόνια και, από 3.148 το 2010, έφθασε τα 3.347 το 2013,      ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 10,17 έτη, έναντι 11,1 το 2012 και 12,08 το 2011, ενώ ακόμη πιο θετικά είναι τα μεγέθη για πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των 20.000 dwt, γεγονός που πιστοποιεί ότι ο ελληνικός εφοπλισμός επενδύει συνεχώς σε μεγαλύτερη χωρητικότητα, με στόχο να επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακος.
Ανά είδος
Αναφερόμενη στους επιμέρους τομείς της ναυτιλιακής δραστηριότητας, η Petrofin σημειώνει ότι τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου παραμένουν τα πιο δημοφιλή για τους Ελληνες πλοιοκτήτες, καθώς 330 εταιρείες διαχειρίζονται 1.736 πλοία (μεταφορικής ικανότητας άνω των 10.000 dwt) αυτού του τύπου και μεταφορικής ικανότητας 129.904.342 dwt. Το 2012, οι 337 πλοιοκτήτες διαχειρίζονταν 1.727 πλοία, μεταφορικής ικανότητας 125.382. 828 dwt.
Δεύτερη δημοφιλής κατηγορία, τα δεξαμενόπλοια. Ο ελληνόκτητος στόλος δεξαμενόπλοιων (πλοία 10.000 dwt και άνω) αποτελείται από 823 πλοία, έναντι 754 πλοίων το 2012 και 751 το 2011, μεταφορικής ικανότητας 111.069.261 dwt, έναντι 98.044.149 dwt το 2012 και 97.085.785 dwt το 2011.
Στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρατηρείται, επίσης, η ίδια τάση αύξηση της χωρητικότητας. Σύμφωνα με την Petrofin, 24 ναυτιλιακές εταιρείες ελέγχουν 254 containerships, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 13.633.544 dwt. έναντι 25 ναυτιλιακών εταιρειών το 2012 που ήλεγχαν 243 containerships μεταφορικής ικανότητας 12.667. 748 dwt.  Η ανοδική κίνηση του ελληνόκτητου στόλου υπήρξε αξιοσημείωτη, παρά το αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Τέλος, η έκθεση εκτιμά ότι οι συνθήκες της αγοράς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους μεγάλους πλοιοκτήτες, οι οποίοι αναμένεται να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το στόλο τους.
Μέγεθος και ηλικία
Η μέση μεταφορική ικανότητα του ελληνόκτητου πλοίου, σύμφωνα με την Petrofin, ανήλθε, το 2013, στους 61.550 dwt, έναντι 57.600 dwt το 2012. Υπογραμμίζεται ότι το μέσο μέγεθος του ελληνόκτητου πλοίου αυξάνει συνεχώς από το 2001.
Εντυπωσιακή είναι και η πορεία που διαγράφει η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου, η οποία μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Το 2013, έφθασε τα 14,05 έτη, έναντι 14,7 έτη το 2012, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν 21,41 χρόνια.
Πηγή : naftemporiki.gr