Αυστραλοί και Ελβετοί οι πλουσιότεροι λαοί του κόσμου

Έχουν τη μεγαλύτερη ατομική περιουσία σε ακίνητα και καταθέσεις. Στο κλαμπ των πλουσιότερων και η Ελλάδα

Οι στατιστικοί δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια πόσο πλούτο παράγει μία χώρα σε σχέση με τον πληθυσμό της, αλλά λένε τη μισή αλήθεια. Εξίσου σημαντικό είναι το πώς μετριέται ο πλούτος που καταλήγει στους πολίτες και ποια είναι η αξία των αγαθών που απολαμβάνουν. Σε αυτή τη μέτρηση, τα αποτελέσματα κρύβουν εκπλήξεις.

Η Credit Swisse συντάσσει κάθε χρόνο το Global Wealth Report αναλύοντας οικονομικά δεδομένα από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και βρίσκοντας σε ποιες από αυτές παράγεται ο περισσότερος πλούτος και πώς κατανέμεται στους πολίτες της.

Έτσι, οι Αυστραλοί αναδεικνύονται ως οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο με διάμεσο (median) πλούτο $219.505. Διάμεσος πλούτος είναι το μέσο σημείο μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων, δηλαδή το 50% του πληθυσμού αξίζει περισσότερο από αυτό το ποσό ενώ το άλλο 50% λιγότερο. Αυτό δείχνει πως η Αυστραλία έχει την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή πλούτου από όλες τις άλλες χώρες.

Το στατιστικό αυτό διαφέρει από τον απόλυτο μέσο όρο (average wealth) που μετράται διαφορετικά και φέρνει τους Αυστραλούς δεύτερους στον κόσμο με $402.578 και τους Ελβετούς πρώτους με $513.000.

fortunegreece.com