ΚΥΡΙΑΚΗ: Ωδή σ΄ ένα Ευχαριστώ- Τελευταίο

232 Καὶ ὅλα δωρίσθηκαν στὸν ἄνθρωπο καὶ τίποτα κτῆμα του

δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ ποτὲ νὰ ὀνομασθεῖ.

233 Γιατί ἐκεῖνος ποὺ ἔτσι ἁπλὰ καυχήθηκε, ἔτσι ἁπλὰ  αὐτὸς

μὲ τὴν ἐπιπολαιότητα συμφώνησε νὰ ἁμαρτήσει.

234 Ἠλιοβοσκὲ τῶν ἄστρων στὴν νύχτα τὸ ποίμνιό σου φύλαξε.

235 Γιατί στὰ χείλη τοὺς κατοικεῖ ὁ παράδεισος,

καὶ στοὺς λόγους τους, ἡ εὐλογία σου, Κύριε.

236 Ἡ σιωπὴ ἐκληρονόμησε λέξεις ἀπὸ τὸν Θεῖο λόγο

καὶ ὁ θάνατος γνώσεις ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τῆς φιλίας

ποῦ συμπαθεῖ ἡ ζωή, ὅταν ἐσὺ θέλησες

νὰ προστατέψεις τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, Κύριε.

237 Προφῆτες τῆς ἀπολογίας τῆς σιωπῆς

οἱ θεῖοι σου λόγοι, Κύριε.

238 Ἡ προσευχή μου πιστὸς μάρτυρας

στὶς δίκαιες ἀλλαγὲς τῆς ψυχῆς μου.

239 Διατὶ τὸ εὐχαριστῶ ἐγεννήθει

δία νὰ ὑπηρετεῖ μονάχα ἐσένα, Κύριε.

240 Τὴν καρδία μου ἐπισκέφθηκαν

μὲ εἰλικρίνεια οἱ λόγοι σου.

Τὴν καρδίαν μου ἐπισκέφθηκε τίμια

τὸ ἀναπάντητο ἐρωτηματικό της ψυχῆς, ποὺ τιμᾶ ἡ ζωή.

241 Τὰ χέρια μου ἐσταύρωσαν μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἀγάπης σου

τὰ λάθη τοῦ νοῦ μου, πράττοντας τὰ ἔργα σου.

242 Καὶ ἄλλες φορὲς φοβήθηκα πολύ, μὰ δὲν ἀρνήθηκες

καὶ πάλι νὰ χαρίσεις στοργὴ στοὺς φόβους μου, Κύριε.

243 Ὠρκίσθηκα στὸ πιστεύω τῆς ζωῆς, μὲ τὸ ἴδιο εὐαγγέλιο

ποῦ καὶ σ’αὐτὸ προσεύχεται, αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεις

καὶ πρέπει καὶ μεῖς νὰ θέλουμε νὰ ὀνομάζουμε, ζωή.

244 Ὠρκίσθηκα στὸ δικό σου πιστεύω, Κύριε.

245 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἕως τότε ποὺ τὸ τέλος σας

ποῦ ἀνήκει στὴν γέννηση τοῦ ἐγώ σας

θὰ συναντηθεῖ μὲ τὴν ἀξία σας, γιὰ νὰ δικάσει,

ἀπόλυτα δίκαια, τὸ σωστὸ ἀντίο στὸν βίο σας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Η.Μ.ΒΑΣΣΟΣ