Η προαγωγή της ελληνικής γλώσσας στόχος στα γερμανικά σχολεία

Νέα κοινή διακήρυξη υπέγραψαν στο Βερολίνο την εβδομάδα που πέρασε η Μόνιμη Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας των Ομοσπόνδων Κρατιδίων της Γερμανίας και οι Ομοσπονδίες Μεταναστευτικών Οργανώσεων στη χώρα. Στόχος της διακήρυξης με τίτλο «Γονείς και σχολείο χέρι-χέρι για το παιδί»: η περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών των παιδιών των μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσον για την επίτευξη του σκοπού: η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ γονέων και σχολείου.

Σημαντική είναι η μείωση του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών στη Γερμανία που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς το απολυτήριο βασικής εκπαίδευσης, όπως  διαπιστώθηκε με ικανοποίηση στη θεσμοθετημένη πλέον ετήσια διάσκεψη της Μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας των ομόσπονδων γερμανικών κρατιδίων και των εννέα Ομοσπονδιών των κυριότερων μεταναστευτικών οργανώσεων στη χώρα, που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο.

Η προαγωγή της ελληνικής γλώσσας στόχος στα γερμανικά σχολεία

Η υπογραφή της διακήρυξης, η οποία έγινε στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον ετήσιας κοινής συνεδρίασης της Μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας των Ομοσπόνδων Κρατιδίων και των Οργανώσεων των Μεταναστών, είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων ομάδας εργασίας, που συστάθηκε ύστερα από απόφαση στην κοινή συνεδρίαση του περασμένου Οκτωβρίου. Αποτελεί δε συνέχεια της πρώτης διακήρυξης των Γερμανών Υπουργών και των Μεταναστευτικών Οργανώσεων που έχει υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2007 και έφερε τον τίτλο «Η ενσωμάτωση είναι ευκαιρία – από κοινού για ίσες ευκαιρίες» και της γόνιμης και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της Μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας και των Μεταναστευτικών Οργανώσεων.

Στην κοινή διακήρυξη, που από πλευράς της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας υπέγραψε ο πρόεδρός της Κώστας Δημητρίου, υπογραμμίζεται η μεγάλη σπουδαιότητα των γονέων για μια επιτυχή σχολική πορεία και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως αναφέρεται, αφετηρία της διακήρυξης αποτέλεσαν έρευνες που αποδεικνύουν ότι η πρόοδος και η επιτυχία των παιδιών στο σχολείο δεν εξαρτώνται μόνο από την ποιότητα του μαθήματος και την μόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες κοινωνικοποίησης στην οικογένεια, από το ενδιαφέρον των γονέων για το σχολείο και από την δυνατότητά τους να υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους.

Για τον λόγο αυτόν Υπουργοί Παιδείας και Μεταναστευτικές Οργανώσεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην προαγωγή σχέσεων συντροφικότητας μεταξύ γονέων και σχολείου. Στην διακήρυξη αναγνωρίζεται ρητά ως αποφασιστική προϋπόθεση για την επιτυχία του στόχου αυτού ότι τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν μια στάση που θα εμφορείται από σεβασμό, εμφανή αναγνώριση και εκτίμηση για όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως προέλευσης. Παράλληλα, η διακήρυξη προτρέπει τους γονείς με μεταναστευτική προέλευση να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες αλλά και στα όργανα αυτοδιοίκησης του σχολείου των παιδιών τους.

Υπουργοί και Μεταναστευτικές Οργανώσεις συμφώνησαν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, με τα οποία θα προαχθεί η επιδιωκόμενη συντροφική σχέση μεταξύ γονέων και σχολείου, όπως είναι προγράμματα υλοποίησης, ενημερωτικές εκδηλώσεις των Μεταναστευτικών Οργανώσεων, πληροφορικό υλικό για τους γονείς στις διάφορες γλώσσες, καθώς επίσης η συμμετοχή και συμπαράσταση εκπροσώπων των

Οργανώσεων των Μεταναστών κατά την επικοινωνία γονέων-σχολείου, αλλά και η αναγνώριση και προαγωγή της μητρικής γλώσσας, όπως άλλωστε υπογράμμιζαν και στην κοινή διακήρυξη του 2007.

Τέλος, επισημαίνεται στην νέα διακήρυξη η σημασία της διαπολιτισμικής δεινότητας των εκπαιδευτικών, η οποία θα ενισχυθεί με επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών αλλά και συμπερίληψη σχετικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών δασκάλων και καθηγητών στα Πανεπιστήμια της χώρας. Και τούτο διότι, όπως διαπιστώνεται στην διακήρυξη, μια ανοιχτή συμμετοχή των γονέων προϋποθέτει ότι τα σχολεία λαβαίνουν υπόψη τις γλωσσικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις των γονέων καθώς και τις προσδοκίες τους και διαμορφώνουν την επικοινωνία μαζί τους κατά τρόπο που δεν βλέπει τον γονέα αφ’ υψηλού, αλλά η σχέση σχολείου-γονέα διακατέχεται από αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοεκτίμηση.