“Μεταξύ των πλεονασματικών οικονομιών η Ελλάδα”

Η Ελλάδα εισέρχεται πλέον με το σπαθί της στην χορεία των πλεονασματικών οικονομιών, αναφέρει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο, επισημαίνοντας πως, με βάση τα στοιχεία …
για το ισοζύγιο πληρωμών του οκταμήνου, η χώρα θα εμφανίσει πλεόνασμα άνω του 1,0% του ΑΕΠ στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2013.
Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν, επίσης, ότι η συνέχιση της πολιτικής των πρωτογενών πλεονασμάτων στη γενική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, σηματοδοτούν τη διατήρηση του πλεονασματικού χαρακτήρα του ΙΤΣ της χώρας τα επόμενα χρόνια.
Διευκρινίζουν, ωστόσο, πως αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν μπορεί να έχει έλλειμμα στο ΙΤΣ σε κάποιες περιόδους. Όπως εξηγούν οι αναλυτές της Alpha, αυτό θα οφείλεται κυρίως στην εισροή σημαντικών επιχειρηματικών κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην εγχώρια οικονομία.
«Οι θυσίες δεν πήγαν χαμένες», τονίζει η Alpha Bank. «Οδήγησαν, όχι μόνο στην δραστική μείωση των ελλειμμάτων στο δημόσιο τομέα και στο ΙΤΣ αλλά και στην προώθηση της διαδικασίας εκλογίκευσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και της οικονομίας γενικότερα και στην αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.» Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, σύμφωνα με την τράπεζα, ήταν η σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και των εγχωρίως παραγομένων διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών. Οι αναλυτές της Alpha υποστηρίζουν, μάλιστα, πως η ανάπτυξη του εξωτερικού τουρισμού αποτελεί στην τρέχουσα περίοδο τον βασικό καταλύτη που οδηγεί την οικονομία στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη από το 2014.

Οι ανωτέρω εξελίξεις συνέβαλαν επίσης στη δραστική μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που δίνει μια νέα μοναδική ευκαιρία στην εγχώρια παραγωγή για την υποκατάστασή τους σε σημαντικό βαθμό.
Πηγή : naftemporiki.gr