Η Ελλάδα ανεβαίνει στην κατάταξη διεθνώς για το επιχειρηματικό κλίμα

Έξι θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα στην ετήσια αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το επιχειρηματικό κλίμα. Συγκεκριμένα, η χώρα σκαρφάλωσε στην 72η θέση της κατάταξης 185 χωρών από την 78η θέση στην οποία βρισκόταν πέρυσι…

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η κύρια αιτία για τη φετινή άνοδο, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, είναι τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η κατάργηση του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και η απλούστευση σειράς σχετικών διαδικασιών.
Όπως σημειώνεται στην έκθεση Doing Business 2014 της Παγκόσμιας Τράπεζας, η κατάταξη των χωρών έγινε με βάση 10 δείκτες που καταγράφουν τον αριθμό των διαδικασιών, τον χρόνο και το κόστος για τη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Οι δείκτες αυτοί αφορούν στην έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη λήψη κατασκευαστικών αδειών, την προμήθεια ηλεκτρισμού, την καταγραφή της περιουσίας, την πρόσβαση σε δανεισμό, την προστασία των επενδυτών, την πληρωμή φόρων, το διασυνοριακό εμπόριο, την ισχύ των συμβολαίων και την εκκαθάριση πτωχευμένων επιχειρήσεων.
Την υψηλότερη θέση της η Ελλάδα την έχει όσον αφορά στο κριτήριο της έναρξης επιχειρήσεων (36η θέση) και στο διασυνοριακό εμπόριο (52η). Όσον αφορά στα άλλα κριτήρια, η Ελλάδα κατέχει την 53η θέση στην πληρωμή φόρων, την 61η θέση στην πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, την 66η θέση στη λήψη κατασκευαστικών αδειών, την 80η θέση στην προστασία των επενδυτών, την 86η θέση στην πρόσβαση σε πιστώσεις, την 87η θέση στην εκκαθάριση, την 98η θέση στη ισχύ των συμβάσεων, ενώ στην καταγραφή περιουσίας κατέχει την 161η θέση.
Πιο φιλική χώρα για τις επιχειρήσεις στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η Σιγκαπούρη, ακολουθούμενη από το Χονγκ Κονγκ. Η Γεωργία, η Μαλαισία και οκτώ χώρες με υψηλό εισόδημα βρίσκονται μεταξύ των δέκα πρώτων πιο φιλικών για τις επιχειρήσεις χωρών. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι φέτος έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες και εκείνων με τις χειρότερες επιδόσεις.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι φέτος έγιναν 238 μεταρρυθμίσεις από 114 χώρες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος, έναντι 201 μεταρρυθμίσεων από 108 οικονομίες πέρυσι – σημειώθηκε δηλαδή αύξηση των μεταρρυθμίσεων κατά 18%.
Πηγή : naftemporiki.gr