151 σχολικά κυλικεία χωρίς άδεια!

Διαπιστώθηκε πληθώρα παραβιάσεων

Χωρίς άδεια λειτουργίας βρέθηκαν τα 151 από τα 3.263 σχολικά κυλικεία που έλεγξε η Αστυνομία, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του υπουργού Δημόσιας Τάξης Ν. Δένδια σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ν. Νικολόπουλου.

Συγκεκριμένα κατά την σχολική περίοδο 2010 – 2013 ελέγχθηκαν 3.263 κυλικεία και διαπιστώθηκε ότι:

-151 δεν είχαν άδεια λειτουργίας (τα 41 στην Αθήνα, τα 33 στην Κρήτη).

-124 πουλούσαν απαγορευμένα είδη.

-139 υπέπεσαν σε παραβάσεις αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.

Από τους ελέγχους σε 821 κυλικεία σε σχολεία της Αθήνας προέκυψε ότι τα 41 δεν είχαν άδεια, τα 15 πουλούσαν απαγορευμένα είδη και τα 17 είχαν παραβιάσει αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Από τους ελέγχους σε 193 κυλικεία στην Κρήτη τα 33 δεν είχαν άδεια, τα 28 πουλούσαν απαγορευμένα είδη και τα 41 παραβίαζαν αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

parapolitika.gr