Παρέμβαση ΥΦΥΠΕΞ Κ. Γεροντόπουλου κατά τη δεύτερη μέρα της Υπουργικής Συνόδου του ASEM

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στην δεύτερη ημέρα των εργασιών της Υπουργικής συνόδου του ASEM που διεξάγεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο κ. Γεροντόπουλος πήρε μέρος στην σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών υπό περιορισμένη σύνθεση και η παρέμβαση του είχε θέμα: ” Εξελίξεις στη Νότια Μεσόγειο. Δημοκρατική και κοινωνικοοικονομική μετάβαση”. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γεροντόπουλος επεσήμανε τα εξής: ” Πρόσφατα, σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας εποχής με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές. Τέτοια πρόοδος έχει λάβει χώρα τα τελευταία δύο χρόνια στις χώρες της Νότιας Μεσογείου, μίας περιοχής υψίστης σημασίας για την Ελλάδα.

Τα ιστορικά και δραματικά γεγονότα στη Νότιο Μεσόγειο άλλαξαν δραστικά και απερίφραστα το πολιτικό «τοπίο» της περιοχής. Οι τεκτονικές αλλαγές που έφερε η «Αραβική Άνοιξη», δρομολογήθηκαν από τον ίδιο το λαό και έδωσαν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μια ιστορική πρόκληση στρατηγικής φύσης. Αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία αναδιαμόρφωσης της Νότιας Ευρωπαϊκής «Γειτονίας» σε μία περιοχή δημοκρατίας, ειρήνης και ευημερίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε έγκαιρα σε αυτή την πρόκληση, εισάγοντας, πριν από δύο χρόνια, μία καινοτόμα και φιλόδοξη “Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)”. Η Ελλάδα, έχοντας παραδοσιακούς δεσμούς με τον Αραβικό κόσμο, έχει συμμετάσχει ενεργά στην αναθεώρηση της Ε.Π.Γ συνεισφέροντας από κοινού με άλλα Μεσογειακά κράτη-μέλη, σχετικές ιδέες και προτάσεις.

Η στήριξη της διαδικασίας πολιτικής μετάβασης και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, προσφέρει αμοιβαία οφέλη και θα συνεισφέρει περαιτέρω σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων για τις χώρες της περιοχής. Αυτό θα έχει ένα άμεσο θετικό αντίκτυπο στην Ε.Ε., αφού οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στις χώρες της Νοτίου γειτονίας δεν είναι αποκλειστικά περιφερειακές. Έχουν επιπτώσεις στρατηγικής σημασίας για τον ευρύτερο ευρω-μεσογειακό χώρο από οικονομική (εμπορική, ενέργεια, μετανάστευση), πολιτική (ασφάλεια, σταθερότητα) και κοινωνική (ανθρώπινα δικαιώματα, φύλο, πολιτισμός, νεότητα) άποψη.

Η επιτυχία και αειφορία της διαδικασίας μεταρρύθμισης θα προέλθει από ένα συνδυασμό πολιτικών μεταρρυθμίσεων με μέτρα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Είναι εμφανές ότι η διαδικασία μετάβασης δεν είχε ομοιογενή ανάπτυξη σε όλες τις χώρες που επηρεάστηκαν από την Αραβική Άνοιξη και, κατά συνέπεια, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Οι επιπτώσεις των κοινωνικο-πολιτικών μεταβάσεων είναι συνήθως ενός ευρύτερου χαρακτήρα. Επίσης, πιστεύουμε ότι για μια μεταρρύθμιση ο χρόνος είναι απαραίτητος έτσι ώστε να παραχθούν αειφόρα αποτελέσματα. Παρότι μπορεί να αποδειχθεί πιο περίπλοκο από ότι είναι αναμενόμενο, οι περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης στις σχέσεις τους με τις χώρες υπό μεταρρύθμιση, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν τις προσπάθειες τους”.

Στην ελληνική αποστολή που εκπροσώπησε την χώρα μας στην Υπουργική σύνοδο του ASEM, μετείχε και πήρε μέρος στις συναντήσεις προετοιμασίας της συνόδου εκ μέρους του ΥΠΕΞ και η επικεφαλής τη Διεύθυνσης εξωτερικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υψηλή Αξιωματούχος της Ελλάδας για το ASEM κ. Ναταλία Καραγεώργου.