Συμφωνία ΟΛΠ – ΣΕΠ για τον προβλήτα 3 – αναβαθμίζεται το λιμάνι

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξυ ΟΛΠ και ΣΕΠ ΑΕ για την επένδυση των 230 εκατομμυρίων ευρώ στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά, από την COSCO.

Οι δυο πλευρές κατέληξαν στο συμφωνητικό για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης με την COSCO για την κατασκευή και εκμετάλλευση του δυτικού προβλήτα 3, του προβλήτα πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ, αλλά και την αναβάθμιση του λιμανιού με την εγκατάσταση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, που θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο, ο Πειραιάς θα καταστεί λιμάνι – κόμβος, καθώς θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία νέας γενιάς με τη δυναμικότητα του λιμανιού να αυξάνεται στα 6,2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια από 3,7 που είναι σήμερα.

Αμετάβλητο παραμένει το ενοίκιο που καταβάλλει η COSCO στον ΟΛΠ, αναστέλλεται μόνο το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Αναλυτικά το Σχέδιο Συμφωνητικού:

(α) την κατασκευή και εκμετάλλευση του Δυτικού Προβλήτα III του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε. από τη ΣΕΠ Α.Ε,

(β) την κατασκευή για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε του Προβλήτα Πετρελαιοειδών και

(γ) την αναβάθμιση με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό των Προβλητών II και Ανατολικού Προβλήτα ΙΙΙ ΣΕΜΠΟ.

Με την εκτέλεση των έργων αυτών και την εγκατάσταση Γερανογεφυρών Super- super Post Panamax, o Πειραιάς καθίσταται λιμάνι – κόμβος εξυπηρέτησης  και πλοίων νέας γενιάς, ενώ η δυναμικότητα των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ Α.Ε αυξάνεται από 3.700.00 TEU σε 6.200.00 TEU.

Tα ανταλλάγματα στην ΟΛΠ Α.Ε (ενοίκιο) επί του τζίρου της ΣΕΠ παραμένουν αμετάβλητα  ήτοι 21% μέχρι το 2016 και 24,5% από το 2017, ενώ την αναστολή υπό όρους του ελάχιστου εγγυημένου τιμήματος, αντισταθμίζει η αυξημένη, ετήσια, εγγυημένη δυναμικότητα (4.750.000 TEU) των υπό διαχείριση Προβλητών από τη ΣΕΠ Α.Ε.
Αναλυτικά έχει ως εξής σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, Γιώργου Ανωμερίτη:

1. Με το από 23.10.2012 έγγραφό της η ΣΕΠ Α.Ε. ζητούσε από τον ΟΛΠ Α.Ε. την κατάργηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Ανταλλάγματος λόγω της οικονομικής κρίσης.
2. Στις 21.01.2013 η ΣΕΠ Α.Ε. απέστειλε αναδιατυπωμένο το ανωτέρω έγγραφο με το ίδιο αίτημα.

3. Στις 22.01.2013 ο ΟΛΠ Α.Ε. απάντησε ότι “παρά το γεγονός ότι οι προβληματισμοί της επιστολής σας δεν αποτελούν διαφορά κατά τους όρους του άρθρου 33 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3755/2008), σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των μεταξύ μας καλών σχέσεων δεν έχουμε αντίρρηση να πραγματοποιηθεί διερευνητική συνάντηση…”

4. Από τις συναντήσεις που ακολούθησαν, ετέθησαν ως πρόσθετα θέματα (α) ο Προβλήτας Πετρελαιοειδών ως διαφορά κατά το άρθρο 33 και (β) νέες επενδύσεις, της κατασκευής του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ, μέσα από ενιαίο οικονομικό πακέτο το οποίο θα μπορούσε να περιλάβει και τυχόν αναστολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Ανταλλάγματος.

5. Μετά από οριστικοποίηση πρότασης εκ μέρους της ΣΕΠ και θετική προσέγγιση της πολιτικής ηγεσίας, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις επί των ειδικότερων θεμάτων για τα οποία ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημέρωνε τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ (από τον Φεβρουάριο 2013 μέχρι σήμερα), καθώς και το εποπτεύον Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

6. Οι δύο πλευρές  κατέληξαν στη διατύπωση ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MOU), το οποίο συνυπογράφηκε στις 26.06.2013 παρουσία του Υπουργού ΥΝΑ κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, του Προέδρου της Cosco cpt Wei Jafou και της ηγεσίας του ΤΑΙΠΕΔ, κ.κ. Στ. Σταυρίδη και Ι. Εμίρη.

7. Οι δύο πλευρές συνυπέγραψαν στις 30.08.2013 “Πρακτικό Διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης άρθρο 33 § 2 και 3 της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3755/2009)” το οποίο και παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. καταγράφοντας τις εκατέρωθεν θέσεις και τα βασικά σημεία της συμφωνίας.

8. Οι δύο πλευρές μετά από νέες δίμηνες διαπραγματεύσεις συνδιαμόρφωσαν το συνημμένο Σχέδιο Συμφωνίας με τα σχεδιαγράμματα που απαιτούνται και το οποίο τίθεται υπό όψη του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα την αποστολή του για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

9. Τα κύρια σημεία του Σχεδίου Συμφωνίας είναι:

9.1: Τα δύο μέρη επιλύουν τις διαφορές που έχουν καταγραφεί χωρίς προσφυγή στη Διαιτησία και τα Δικαστήρια.

9.2: Η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις στο ΣΕΜΠΟ ύψους 230 εκ. ευρώ.

9.3: Η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει:

i. Να κατασκευάσει το Δυτικό Τμήμα του Προβλήτα ΙΙΙ.
ii. Να αυξήσει τη δυναμικότητα του Ανατολικού Προβλήτα III.
iii. Να αναβαθμίσει τον Προβλήτα II με 12 Ε-RTGS.
iv. Να κατασκευάσει τον Προβλήτα Πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε.
v. Να προμηθευθεί και εγκαταστήσει 7 Γ/Γ super super post Panamax σε μήκος 750m και 16 Γ/Γ RMGs για στοιβασία (6+1) containers καθ’ ύψος , ώστε το λιμάνι του Πειραιά να μπορεί να εξυπηρετεί νέας γενιάς πλοία (άνω των 15.000 TEUs).

9.4: Η ΣΕΠ Α.Ε. δήλωσε ότι θα αυξήσει τη συνολική ετήσια δυναμικότητα στις δικές της εγκαταστάσεις από 3.700.000 TEU’S σε 6.200.000 TEU’S. Αποδέχθηκε να αυξήσει την ετήσια εγγυημένη δυναμικότητα σε 4.750.000 TEU’S και να διατηρηθούν οι ίδιες με την αρχική σύμβαση ρήτρες μη επίτευξης.

9.5: Η ΣΕΠ Α.Ε. θα υποβάλλει νέες ή θα επεκτείνει υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση και λειτουργία.

9.6: Η ΣΕΠ Α.Ε. στον Προβλήτα III αναλαμβάνει να εγκιβωτίσει βυθοκορήματα από έργα εκβάθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε. Το κόστος μόνωσης αναλαμβάνει η ΣΕΠ Α.Ε.

9.7: Για την κατασκευή των κυψελωτών κιβωτίων του έργου Προβλήτα III ο ΟΛΠ Α.Ε. αποδέχεται να παραχωρήσει ανενεργούς χώρους με οικονομικό αντάλλαγμα, βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου.

9.8: Ο Προβλήτας Πετρελαιοειδών θα κατασκευασθεί στο νότιο άκρο του Προβλήτα ΙΙΙ, χώρος ο οποίος παραμένει στον ΟΛΠ Α.Ε. (αφαιρούνται από τον Προβλήτα ΙΙΙ 12.000 τ.μ. στο “κεφάλι” του Προβλήτα) και σε μήκος 340m.

9.9.: Για την κατασκευή του Προβλήτα Πετρελαιοειδών, το συνολικό έργο (Προβλήτας και Δίκτυα) θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΕΠ Α.Ε. Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα το αποπληρώσει σε 22 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος και επιτόκιο euribor + 4%.

9.10.: Το Ελάχιστο Εγγυημένο Αντάλλαγμα αναστέλλεται μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και πάντως μέχρι το ΑΕΠ να ανέλθει σε + 2% του έτους 2008 (τιμές 2005).

9.11.: Η λειτουργία του Προβλήτα Πετρελαιοειδών δεν διακόπτεται και παραμένει ως δραστηριότητα αποκλειστικά στον ΟΛΠ Α.Ε., μέχρι τη λειτουργία του καινούργιου, ο οποίος επίσης παραμένει ως δραστηριότητα στον ΟΛΠ.

9.12.: Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν δικαστικής ή διοικητικής διένεξης με οποιονδήποτε τρίτο που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό της αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης, η δαπάνη και τυχόν αποζημίωση θα βαρύνει τη ΣΕΠ Α.Ε.

10. Από τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι:

10.1.: Η ΣΕΠ Α.Ε. έχει από το Νοέμβριο 2009 μέχρι σήμερα καταβάλλει στον ΟΛΠ Α.Ε. το ποσό των 158.401.661€ ήτοι, αρχική καταβολή 50.560.000€ και 107.841.661€ για το μεταβλητό και σταθερό αντάλλαγμα των ετών Νοέμβριος 2009 – Οκτώβριος 2013.

10.2.: η ΣΕΠ Α.Ε. έχει σχεδόν εκτελέσει το αναληφθέν επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 340 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.

11. Η αύξηση της εγγυημένης δυναμικότητας από 3.700.000 TEU σε 6.200.000 με σταθερό το Μεταβλητό Οικονομικό Αντάλλαγμα (21% μέχρι το 2016 και 24,5% από το 2017 και μετά, ποσοστά που παραμένουν σταθερά) θα λειτουργήσουν οικονομικά υπέρ των εσόδων του ΟΛΠ Α.Ε.

12. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΛΠ Α.Ε. το Ελάχιστο Εγγυημένο Αντάλλαγμα (70% του συμβατικού) από το 2013 και μετά θα υπολείπεται του μεταβλητού αν δεν υπάρξουν σημαντικές ανατροπές ή θα βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο.

13. Για την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας και διαφάνειας, το Σχέδιο Συμφωνίας θα τεθεί υπ΄ όψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της DG Comp, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θα κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων.

14. Από τη διαπραγματευτική διαδικασία προέκυψαν και εκτιμήθηκαν δύο νομικά θέματα: (α) το θέμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Ανταλλάγματος και (β) η έννοια του άρθρου 9.2 της Αρχικής Σύμβασης βάσει του οποίου η κατασκευή του Δυτικού Προβλήτα III μπορούσε να γίνει για ΣΕΜΠΟ μόνο με σύμφωνη γνώμη της ΣΕΠ Α.Ε.

15. Σημειώνεται ότι στη θέση του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ δεν υπάρχει Προβλήτας του ΟΛΠ Α.Ε., πλην ενός μικρού πλαγίου για τις ανάγκες της διακίνησης πετρελαιοειδών, ο δε χώρος δεν είναι χερσαίος, αλλά θαλάσσιος.

16. Η Συμφωνία θα ισχύσει από την ημέρα επικύρωσης από τη Βουλή και όχι από την 01.01.2013, όπως πρότεινε η ΣΕΠ Α.Ε. Ό,τι στο μεταξύ έχει καταγραφεί ή συμφωνηθεί δεν θα μπορεί να αποτελέσει θέμα ή επιχείρημα για μελλοντική προσφυγή.

17. Η ΣΕΠ Α.Ε. θα υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική της λειτουργία βάσει του άρθρου 5.5 της Αρχικής Σύμβασης για όλους τους Προβλήτες συμπεριλαμβανομένου και του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ.

18. Διατηρήθηκαν τα δικαιώματα καταγγελίας και στο Β΄ Συμφωνητικό Τροποποίησης από τον ΟΛΠ Α.Ε.

19. Με ξεχωριστό Συμφωνητικό η ΣΕΠ Α.Ε. θα αναλάβει την κατασκευή του λιμένος Αρμού Περάματος και ο ΟΛΠ Α.Ε. του Ε΄ Προβλήτα (μαρίνα) λιμένος Περάματος στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης.

20. Η οικονομική συμφωνία μέσα από αισιόδοξα και απαισιόδοξα σενάρια κατέδειξε ότι η Καθαρά Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) της Σύμβασης Παραχώρησης μετά τη Β΄ Αναθεώρηση κινείται αυξητικά και πάντως σημαντικά άνω του ορίου των 498 εκ. ευρώ της Κ.Π.Α. του εγγυημένου ανταλλάγματος.

Μετά τα παραπάνω το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι σύμφωνο με τους αναγκαίους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους και εκτιμάται συνολικά επωφελές για τον Οργανισμό και το Δημόσιο.

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι την αποστολή του συνημμένου Σχεδίου Β’ Τροποποίησης της Σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου.

Πηγή:skai.gr