Διευκρινήσεις από το ΙΚΑ για την κατώτερη σύνταξη γήρατος…

Διευκρινίσεις για την κατώτερη σύνταξη γήρατος δίνει το ΙΚΑ, μετά από σειρά δημοσιευμάτων στον Τύπο για το νέο ασφαλιστικό καθεστώς, που προβλέπεται στο Ν.3863/2010, και θα αρχίσει να ισχύει από το 2015…
Το Ίδρυμα στη σχετική του ανακοίνωση τονίζει πως δεν απεικονίζει την πραγματικότητα το συμπέρασμα ότι η βασική σύνταξη γήρατος (για ασφαλισμένους) θα είναι 360 ευρώ.
Διευκρινίζει συγκεκριμένα πως τα 360 ευρώ αφορούν τη σύνταξη που θα λαμβάνει, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, ο ανασφάλιστος υπερήλικας, κάτι που, όπως σημειώνει, συμβαίνει και σήμερα.
Προσθέτει πως σύμφωνα με το Ν. 3863/2010 (άρθρα 2,3,4) για κάθε έτος ασφάλισης το ποσό αυτό, αυξάνεται με αναδιανεμητικούς και ανταποδοτικούς κανόνες και όρους που σε κάθε περίπτωση εγγυώνται και διασφαλίζουν την κατώτερη σύνταξη γήρατος (για 15 έτη ασφάλισης στα περίπου 520€) και φυσικά το συνολικό ποσό της σύνταξης διαμορφώνεται ανάλογα, όσο τα έτη ασφάλισης αυξάνονται μέχρι το ανώτατο όριο συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.