Πράσινο φως για την επισκευή της Ακαδημίας Αθηνών

Θα αποκατασταθούν οι φθορές στον εξωτερικό ζωγραφικό διάκοσμο

3BDC4E5DCB357355CBB41CBBB3577CE9Απώλεια τμημάτων του ζωγραφικού διακόσμου, αποσύνθεση και διάβρωση του ζωγραφικού στρώματος και νεότερες αισθητικές επεμβάσεις είναι μερικές από τις σημαντικότερες φθορές στον εξωτερικό ζωγραφικό διάκοσμο του κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών.

Η επίδραση φωτός, η μολυσμένη ατμόσφαιρα, η παρουσία υγρασίας και τα πουλιά είναι τα κυριότερα αίτια που έχουν επιφέρει τα προβλήματα της εξωτερικής διακόσμησης του κτιρίου. Για την αντιμετώπιση των φθορών του διακόσμου το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε χτες ομόφωνα υπέρ της έγκρισης μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του διακόσμου.

Οι εργασίες στην Ακαδημία Αθηνών αφορούν μεταξύ άλλων στον καθαρισμό και τη στερέωση της ζωγραφικής επιφάνειας και στην αισθητική αποκατάσταση ή αναπαραγωγή του διακόσμου. Επίσης, θα διεξαχθεί έρευνα για τον εντοπισμό των αρχικών ζωγραφικών σε ζώνες του διακόσμου όπου έχουν πραγματοποιηθεί παλαιότερα εργασίες αναπαραγωγής και όπου εμφανίζονται αστοχίες στις σχεδιαστικές ζωγραφικές επεμβάσεις, με στόχο να αποκαλυφθεί και να αποκατασταθεί ο αυθεντικός διάκοσμος.

Ο εξωτερικός ζωγραφικός διάκοσμος της Ακαδημίας Αθηνών περιλαμβάνει μορφές (γρύπες, κουκουβάγιες), φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα, όπως άνθη, φυλλώματα, μαίανδροι, ρόδακες και πλοχμούς. Ο νεωτερισμός του κτιρίου είναι ότι η προσέγγιση των αρχαίων προτύπων δεν αφορά μόνο στα αρχιτεκτονικά μέρη, αλλά εστιάζεται και στη χρήση χρωμάτων και φύλλων χρυσού στις ταινίες της ζωφόρου, στα μέτωπα των γείσων, στις σίμες και στα κυμάτια της στέψης.