Χρυσοπράσινο φύλλο : Ελλάδα – Κύπρος, γη Ελληνική, γη της αγάπης και του ονείρου‏

Στην πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας και επιμόρφωσης περιόδου 2013-15 του διεθνούς δικτύου διασχολικών συμπράξεων του προγράμματος Δια Βίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελλάδας – Κύπρου Χρυσοπράσινο Φύλλο συμμετείχε η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων, Αποστόλου Μαριάννα, ΠΕ05. Το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι ένα Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία που ξεκίνησε το 1994 και συνεχίζεται αδιάλειπτα και με αυξανόμενο ενδιαφέρον μέχρι σήμερα. Συντονιστικός φορέας του προγράμματος είναι από το 1996 το ΚΠΕ Αργυρούπολης. Είναι ένα πρόγραμμα δικτυώσεων Δια Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία στο οποίο μετέχουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστήμονες κ.ά.

Ο Χατζηχαμπής παραδίδει πλακέτα στο Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης κ. Χρήστο Κορτσίδη και τον ευχαριστεί.

Ο Χατζηχαμπής παραδίδει πλακέτα στο Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης κ. Χρήστο Κορτσίδη και τον ευχαριστεί.

Η πραγματοποίηση της πρώτης προπαρασκευαστικής συνάντησης εργασίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της περιόδου 2013-15 του Διεθνούς προγράμματος διασχολικών συμπράξεων Ελλάδας – Κύπρου «Χρυσοπράσινο Φύλλο» έγινε από 12 έως και 15 Δεκεμβρίου 2013. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 38 σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και την Κύπρο (19 από κάθε χώρα) που συνεργάζονται σε διετείς διασχολικές συμπράξεις υλοποιώντας προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Στα προγράμματα αυτά εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Σχολείων εμπλέκονται ενεργά ΚΠΕ, σύλλογοι γονέων, τοπικές κοινωνίες και Δήμοι και έτσι τείνουν να έχουν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης άποψης για τη δια βίου μάθηση.

 

 

Στην πρώτη σχολική χρονιά κάθε διετίας πραγματοποιούνται στην Αργυρούπολη και στη Λευκωσία δύο συναντήσεις εργασίας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Σχολείων που συμμετέχουν με το συντονισμό των συντονιστών από τις δύο χώρες. Στο ταξίδι της πρώτης χρονιάς συμμετέχει ένας μόνο εκπαιδευτικός από κάθε Σχολείο. Στις συναντήσεις αυτές παίρνουν μέρος και άλλοι εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, εκπρόσωποι δήμων κ.λ.π. από τη φιλοξενούσα χώρα. Μετά την αλληλογνωριμία και την κοινωνική εκδήλωση υποδοχής, υλοποιείται επιμορφωτικό πρόγραμμα για να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες για τη συνέχεια του προγράμματος. Διαμορφώνονται σχολικές συμπράξεις με βάση τα θεματικά ενδιαφέροντα, δημιουργείται επικοινωνιακό πλαίσιο για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, δήμους, τίθεται χρονοδιάγραμμα εργασιών, γίνονται επισκέψεις σε χώρους με ιστορικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Έτσι ξεκινά και ενισχύεται η ανάπτυξη προγραμμάτων σε κάθε σχολείο, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τους στόχους της εκπαίδευσης για την αειφορία και τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη δια βίου μάθηση.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Τη δεύτερη σχολική χρονιά, την άνοιξη, πραγματοποιούνται ανταλλαγές επισκέψεων στις δύο χώρες δεκατετραμελών μαθητικών ομάδων με συνοδούς εκπαιδευτικούς (δύο για τη δευτεροβάθμια και τρεις για την πρωτοβάθμια) με τη μέθοδο της αμοιβαίας φιλοξενίας. Τα σχολεία της κάθε σύμπραξης μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία για συμμετοχή και γονέων όπως και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάζονται στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία οι ολοκληρωμένες εργασίες που πραγματοποίησε κάθε σχολική περιβαλλοντική ομάδα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και επιστημονικούς φορείς. Όλοι συμμετέχουν σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και σε εξορμήσεις σε περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Τέλος πραγματοποιούνται εκδόσεις και ηλεκτρονικές αναρτήσεις των εργασιών και των πορισμάτων τους για περισσότερη διάχυση.

 

Το πρόγραμμα με αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης επιδιώκει:

α) Τη δημιουργία γνωστικού υποβάθρου και αξιακού προσανατολισμού στους συμμετέχοντες στην κατεύθυνση της οικολογικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης.

β) Την ανάπτυξη διαλόγου για κοινά περιβαλλοντικά θέματα μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των τοπικών κοινωνιών των σχολείων που συμμετέχουν.

γ) Την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικά θέματα και παιδαγωγικό προβληματισμό.

δ) Την ενίσχυση των εθνικών, ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών των δύο λαών.

ε) Την προώθηση της ειρήνης και των σχέσεων αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας.

Η μέχρι τώρα εμπειρία (19 χρόνων) δείχνει ότι όσοι έχουν πάρει μέρος έχουν μείνει πολύ ικανοποιημένοι και ότι οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό (το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί κατά επανάληψη). Η Κυπριακή αποστολή με τους συντονιστές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και έναν εκπαιδευτικό από κάθε Σχολείο βρέθηκε στην Αργυρούπολη από 12 έως 15 Δεκεμβρίου 2013 για την πρώτη συνάντηση εργασίας και επιμόρφωσης της διετίας 2013-2015. Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος και από ένας εκπρόσωπος κάθε Σχολείου της περιφέρειας που συμμετέχει στο «Χρυσοπράσινο φύλλο». Στη συνάντηση αυτή από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν: α) οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Αργυρούπολης, β) ένας εκπαιδευτικός από κάθε Σχολείο της περιφέρειας ή ένας εκπρόσωπος του υποστηρικτικού ΚΠΕ, γ) δύο εκπαιδευτικοί από κάθε Σχολείο της Αττικής, δ) εκπρόσωποι του Δήμου, ε) εκπρόσωποι των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, στ) οι μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες των Σχολείων της Αττικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών και των μαθητικών τους ομάδων στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και στα υποστηρικτικά ΚΠΕ μέχρι το φθινόπωρο του 2014. Επίσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών με τους Συλλόγους Γονέων και τους εκπροσώπους των Δήμων.

Η Περικλέους παραδίδει πλακέτα στον  Φαραγγιτάκη.

Η Περικλέους παραδίδει πλακέτα στον Φαραγγιτάκη.

Το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας και επιμόρφωσης 12 έως 15 Δεκεμβρίου είχε ως εξής:

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου

Άφιξη της Κυπριακής αποστολής, υποδοχή, μεταφορά με πούλμαν στο ξενοδοχείο, ελαφρύ γεύμα εργασίας, ανάπαυση.

Απόγευμα

(17:00) : μεταφορά με πούλμαν των Κυπρίων και Ελλήνων φιλοξενουμένων από το ξενοδοχείο στο ΚΠΕ.

17:30 : Καλωσόρισμα. Συνάντηση όλων των συμμετεχόντων στο ΚΠΕ Αργυρούπολης: αλληλογνωριμία, στοχοθεσία, άξονες συνεργασίας, χρονοδιάγραμμα, επιλογή θεματολογίας.

19:30 Διάλειμμα στο οποίο θα προσφερθούν καφές, τσάι, κουλουράκια, αναψυκτικά και κέικ.

20:00 Καλές πρακτικές των προηγουμένων ετών, διαμόρφωση συμπράξεων, διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου.

21:30 Δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής.

23:00 Επιστροφή των φιλοξενούμενων με πούλμαν στο ξενοδοχείο.

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Επίσκεψη των Κυπρίων εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία με φροντίδα των Σχολείων, γνωριμία με τους συναδέλφους, τους χώρους, τις μαθητικές ομάδες και τους γονείς. Κάθε σχολείο φροντίζει για τη μετακίνηση και φιλοξενία του Κυπρίου συναδέλφου. Το απόγευμα και το βράδυ το Σχολείο οργανώνει ξενάγηση και κοινωνική συνεύρεση.

Οι κκ Χατζηχαμπής και Περικλέους (Συντονιστές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κυπριακής αποστολής) θα έχουν δείπνο εργασίας με εκπροσώπους του συντονιστικού ΚΠΕ Αργυρούπολης.

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου

Επιμορφωτική Ημερίδα στο ΚΠΕ Αργυρούπολης από 09.00 έως 17.00 με θέμα: Δια Βίου Μάθηση – Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία –Ενεργοί πολίτες και Συμμετοχικότητα για την αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων – Τεχνικές δικτύωσης και συνεργασίας στο «Χρυσοπράσινο Φύλλο». Συνεργασίες εκπαιδευτικών, Συλλόγων Γονέων, Δήμων.

9:00 – 10:30 Εισηγήσεις συντονιστών και συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και τους λοιπούς συμμετέχοντες για το γενικό θέμα της ημερίδας.

10:30 – 10:50 Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, κουλουράκια, αναψυκτικά, κέικ)

10:50 – 12:10 Δειγματική παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ σε ομάδες: α) «Το νερό – η θάλασσα», β) «Το δάσος – το περιαστικό πράσινο», γ) «Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο, στην πόλη».

12:10 – 14:15 Μεταφορά με πούλμαν στο πεδίο. Δράσεις πεδίου στην παραλία Αλίμου, στον Καρέα του Υμηττού και στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Επιστροφή στο ΚΠΕ.

14:15 – 15:15 Γεύμα στον κήπο του ΚΠΕ.

15:15 – 17:15 Διαμόρφωση σχεδίων σχολικών προγραμμάτων ανά σύμπραξη με βάση όσα συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν, νέες σκέψεις και προτάσεις,

17:15 Μεταφορά των φιλοξενούμενων με πούλμαν στο ξενοδοχείο τους.

Στους επιμορφωνόμενους θα διατεθεί φάκελος με γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό.

Βράδυ: ελεύθερες επιλογές ανά σύμπραξη.

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Αναχώρηση με πούλμαν από το ξενοδοχείο, ξενάγηση στην παραλία Βουλιαγμένης – Σουνίου, μεσημβρινό γεύμα, άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» περί τις 15:00.

Ο ιστός της ζωής.

Ο ιστός της ζωής.

Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων συμμετέχει για δεύτερη φορά στο δίκτυο «Χρυσοπράσινο φύλλο» και κατά τη διετία 2013-15 θα συμπράξουμε με το Γυμνάσιο Λευκάρων Κύπρου. Το πρόγραμμα συντονίζει η διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων και συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Θεοχάρης Δημήτρης, ΠΕ03, Πολύζος Θωμάς, ΠΕ11 και Μοτίτσιου Ελένη, ΠΕ34. Μετά την επιτυχημένη τετραήμερη συνάντηση με υπευθυνότητα διαρκή προσπάθεια, υπομονή και επιμονή ευελπιστούμε να ολοκληρώσουμε τόσο το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που αφορά το νερό και συγκεκριμένα το ποτάμι της πόλης μας το Ληθαίο, με σημαντικότερο εγχείρημα μια προσπάθεια δημιουργίας ενός περιβαλλοντικού μονοπατιού κατά μήκος του ποταμού, όσο και την ανταλλαγή των επισκέψεων με το σχολείο της Κύπρου. Ο Ληθαίος είναι το στολίδι της Πόλης μας με πλούσια χλωρίδα και πανίδα πρέπει να συνεχίσει τη ροή του και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από μικρούς και μεγάλους. Το ποτάμι πρέπει να διατηρηθεί αλώβητο για τις επόμενες γενιές, γιατί αποτελεί για την Πόλη μας σ ή μ α κ α τα τ ε θ έ ν, π η γ ή π λ ο ύ τ ο υ, ο μ ο ρ φ ι ά ς & ζ ω ή ς.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Στο θρανίο, έτοιμοι για πληροφορίες.

Στο θρανίο, έτοιμοι για πληροφορίες.

Κατά μήκος του Ληθαίου υπάρχει ένα μονοπάτι όπου αθλούνται πολλοί συμπολίτες μας. Αυτό το μονοπάτι θα το αναδείξουμε μαζί με τους μικρούς μας μαθητές, ώστε να αποτελέσει για τους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και μη, ένα ανοιχτό βιβλίο. Θα στήσουμε κατά διαστήματα πληροφοριακό υλικό, ώστε οι περιπατητές, μικροί και μεγάλοι να μαθαίνουν την ιστορία του ποταμού – την πανίδα – την χλωρίδα αλλά και το ρόλο που παίζει τόσο στην οικονομία όσο και στην αισθητική της πόλης των Τρικάλων. Ελπίζουμε να βρούμε συμπαράσταση τόσο από το Δήμο Τρικκαίων όσο και από συμπολίτες μας οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν την προσπάθειά μας, τόσο οικονομικά όσο και καταθέτοντας ιδέες. Επίσης καλούμε εκείνους που έχουν επιστημονική κατάρτιση και διάθεση να βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2431020099 ή κινητό 6976080607.

Η υπεύθυνη του προγράμματος

Αποστόλου Θ. Μαριάννα, καθηγήτρια γαλλικών