Κλήρωση πρωτοχρονιάτικου λαχείου 2014

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΔΩ

Δείτε τον τυχερό αριθμό που κερδίζει τα 6.000.000 ευρώ

13859 της 
26ης ΣΕΙΡΑΣ

Δείτε αναλυτικά την κλήρωση

Ο πρώτος αριθμός για το 2014 είναι ο 13859 της σειράς 26η κερδίζει 4 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός 13859 ανεξάρτητα από τη σειρά θα κερδίσουν 10.000 ευρώ.

13856, 13857, 13858, 13860 της 26ης σειράς κερδίζουν 500.000 ευρώ.

Οι 13856, 13857, 13858, 13860 ανεξάρτητα από τη σειρά κερδίζουν 5.000 ευρω

Ο αριθμός 39094 της 14 σειράς κερδίζει 200.000 ευρώ.

Ο αριθμός 54303 της 32σειράς κερδίζει 200.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 78763 της 28ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 7671 της 13ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 20509 της 6ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 57091 της 26ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 50452 της 26ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 2881 της 2ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 53706 της 17ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 69235 της 11ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 59034 της 33ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 6963 της 1ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 90727 της 20ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 69369 της 27ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 19690 της 15ης Σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ

Ο αριθμός 35485 της 34ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι ανωτέρω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 33171 της 18ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 91841 της 12ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 51852 της 29ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 15772 της 28ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 42864 της 37ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 24261 της 11ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 16106 της 18ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 37740 της 16ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 78076 της 36ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 3160 της 6ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 01639 της 21ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 32918 της 18ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 52789 της 9ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 11730 της 8ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 57704 της 11ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Από 200 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 64876 της 21ης σειράς κερδίζει 52.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί ανεξάρτητα από την σειρά – See more at: http://filiatranews.blogspot.gr/2013/12/2014_5747.html#sthash.ni55YCnB.dpuf

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΔΩ

Δείτε τον τυχερό αριθμό που κερδίζει τα 6.000.000 ευρώ

13859 της 
26ης ΣΕΙΡΑΣ

Δείτε αναλυτικά την κλήρωση

Ο πρώτος αριθμός για το 2014 είναι ο 13859 της σειράς 26η κερδίζει 4 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός 13859 ανεξάρτητα από τη σειρά θα κερδίσουν 10.000 ευρώ.

13856, 13857, 13858, 13860 της 26ης σειράς κερδίζουν 500.000 ευρώ.

Οι 13856, 13857, 13858, 13860 ανεξάρτητα από τη σειρά κερδίζουν 5.000 ευρω

Ο αριθμός 39094 της 14 σειράς κερδίζει 200.000 ευρώ.

Ο αριθμός 54303 της 32σειράς κερδίζει 200.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 78763 της 28ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 7671 της 13ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 20509 της 6ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 57091 της 26ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 50452 της 26ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 2881 της 2ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 53706 της 17ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 69235 της 11ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 59034 της 33ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 6963 της 1ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 90727 της 20ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 69369 της 27ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 19690 της 15ης Σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ

Ο αριθμός 35485 της 34ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι ανωτέρω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 33171 της 18ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 91841 της 12ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 51852 της 29ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 15772 της 28ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 42864 της 37ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 24261 της 11ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 16106 της 18ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 37740 της 16ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 78076 της 36ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 3160 της 6ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 01639 της 21ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 32918 της 18ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 52789 της 9ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 11730 της 8ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 57704 της 11ης σειράς κερδίζει 20.000 ευρώ.

Από 200 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 64876 της 21ης σειράς κερδίζει 52.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί ανεξάρτητα από την σειρά – See more at: http://filiatranews.blogspot.gr/2013/12/2014_5747.html#sthash.ni55YCnB.dpuf