ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Πόσες Φορές!

HOW MANY TIMES !!!!
Ολοι το διαβάσαμε — και όλοι – τους άκούσαμε νά λένε …
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!
I M F : FROM THE AND OF 2010 THE RECOVERY OF GREEK ECONOMY !!!
Δ Ν Τ : Από τα τέλη του 2010 ή άνάκαμψη της Ελληνικής οίκονομίας ……
Δ Ν Τ : Στό τέλος του 2011 ή άνακαμψη στην Ελλάδα …….
Ανάκαμψη στην Ελλάδα από το 2012 βλέπει το Δ Ν Τ ; …
Δ Ν Τ : Ανάπτυξη από το 2013 για την Ελλάδα αλλά με την άνεργία στα ύψη…….
Δ Ν Τ : Ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 2014…..
BARROSO AND THE EUROPEAN COMMISSION : COURAGE GREEKS RECOVERY IN 2011…
BARROSO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> : Κουράγιο Ελληνες άνάκαμψη το 2011 …
Η άνάπτυξη θα έπιστρέψει στην Ελλάδα το 2012 έκτιμά ή Κομισιόν ……..
COMMISSION : Ανάκαμψη από το τέλος του 2013 για την Ελληνική οίκονομία…….
COMMISSION : Ανάκαμψη της Ελληνικής οίκονομίας προβλέπει ή Κομισιόν για το 2014…….
OLLI REHN : DEVELOPMENT FROM 2011 IN GREECE……
ΟΛΙ ΡΕΝ : Ανάπτυξη από το 2011 για την ΅Ελλάδα ……
ΟΛΙ ΡΕΝ : Βλέπει άνάπτυξη από το 2012 για την Ελλάδα…..
ΟΛΙ ΡΕΝ : Ελλάδα πάμε για άνάπτυξη το 2013 …..
ΟΛΙ ΡΕΝ : Η Ελλάδα θα επιστρέψει στην άνάπτυξη το 2014 ….
OECD : 2011 the recovery in Greece…….
ΟΟΣΑ : Ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 2012 ….
ΟΟΣΑ : Το 2013 θα έπιστρέψει στην άνάπτυξη ή Ελλάδα …
ΟΟΣΑ : Η Ελλάδα —- ΜΠΟΡΕΙ – ΕΙ– νά έπιστρέψει στην άνάπτυξη το 2014 ….
ECONOMIC RECOVERY AT THE AND OF 2011 SEES PROVOPOULOS …( GOVERNOR OF THE CENTRAL BANK OF GREECE )
Οίκονομική άνάπτυξη στο τέλος του 2011 βλέπει ο Γ. Προβόπουλος …..
Επιστροφή στην άνάπτυξη το 2012 βλέπει ο Προβόπουλος…..
Προβόπουλος : Η άνάκαμψη μπορεί να ξεκινήσει το 2013…
Προβόπουλος : Ανάκαμψη το 2014…. Ξερό – αλλά BRAVO ?????
PAPANDREOY : 2011 WILL BE THE LAST YEAR OF RECESSION . AND IN 2012 GREECE WILL RETURN TO GROWTH…
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : Το 2011 θα είναι ή τελευταία χρονιά της ύφεσης. Και το 2012 ή Ελλάδα θα έπιστρέψει στην άνάπτυξη…..
LUCAS PAPADEMOS : RECOVERY IN 2011….
Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ :Ανάκαμψη από το 2011… Δεν ήχαμε την τύχη να τον άκούσουμε για το 2012-13-14….
Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ : ΒΛΕΠΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010…
Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ : Αναμένεται άνάκαμψη το 2011…..
Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ : Βλέπει βελτίωση της οίκονομίας από το 2012 ….
STOURNARAS : SEES GROWTH THE AND OF 2013 ….
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ :Βλέπει άνάπτυξη από το τέλις του 2013….
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ :Ανάπτυξη από το 2914……
ΣΑΜΑΡΑΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ καλύτερα να μην πούμε τι έβλεπε και τι βλέπει….
HOW MANY TIMES ΘΑ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ> !!!!!
Δεν φτάνει που κοροϊδεύουν οί δικοί μας — OXYMORON’S — μας πήραν χαμπάρι και οί Εύρωπαίοι και μας πουλάν το ίδιο παραμύθι..!!!!
Εδώ Ας μου έπιτραπεί να άναφερθώ στη φράση πρώην Προέδρου τών Η Π Α…
Μπορείς να κοροϊδέψεις ολο το κόσμο μιά φορά…. Ισως και άρκετούς γιά δεύτερη φορά…….. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις ολο τον κόσμο κάθε φορά..!!!!!
Από τον κανόνα αύτόν εχω την εντύπωση οτι έξαιρούνται οι Ελληνες ..!!!!
Και να μήν άδικούμε τον Αλεξη. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του μιλάει για σχέδιο έξόδου από την κρίση…….. Ποιός την χάρη σας ..!!!! Τσιγάρο – Πρεφα – και καφέ και ? Ε και καμμιά ΜΟΛΟΤΩΦ για να τονώνεται ή Νεολαία.!!!!
Να εύχαριστήσω τον καλό καθηγητή κ. Μπιλλη For his contribution ..

Καλή Χρονιά από το παγωμένο Toronto

Peter Triantafyllos