Επίκαιρο σεμινάριο για την φορολογία ακινήτων στο Ναύπλιο

EΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤO NAYΠΛΙΟ

ΤΗΝ 10η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ 16,00 ΕΩΣ 21,00

Στό Ξενοδοχείο«ALEXANDROS BOUTIQHE HOTEL»

στήν Παραλιακή οδό Ναυπλίου –Νέας Κίου ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ME ΘΕΜΑ : Ο Νόμος 4223/31-12-2013. ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Ο ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (EN.Φ.Ι.Α.), ΟI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟI ΦΟΡΟI ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : OΡΕΣΤΗΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

Κράτηση θέσεων στα τηλέφωνα :

210-9957932 καί 6977-232009

καί στό e-mail : orse@otenet.gr

Κόστος συμμετοχής κατά άτομο 30€

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Γιά τίς ανάγκες τού Ε9 καί τού υπολογισμού τού ΕΝΦΙΑ

> Tό κριτήριο Βάθους, τί είναι, πώς υπολογίζεται, τί εκφράζει

> Πώς φορολογούνται οι Αστικές καί πώς οι αγροτικές περιοχές

> Οι, πολλοί, αυξομειωτικοί συντελεστές στά διαφορετικά εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα που φορολογούνται

> Η Πραγματική καί η Φορολογητέα αξία τού ακινήτου

> Ποιά είναι η «Μοναδιαία Αξία» καί πώς υπολογίζεται.

> Οι «Τιμές Ζώνης» καί οι «Φορολογικές Ζώνες»

> Ποιές επιφάνειες φορολογούνται καί ποιές όχι

> Η σωστή ανεύρεση τής φορολογητέας αξίας τόυ κτίσματος, τού οικοπέδου καί τού αγροτεμαχίου.

> ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ, ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ γιά τόν υπολογισμό τού ΕΝΦIΑ στά οικόπεδα εντός σχεδίου χωρίς κτίσμα κλπ

> Η επίδραση τών προσόψεων τού κτίσματος καί του οικοπέδου στήν αξία τής ιδιοκτησίας

> Tά «Ειδικά Κτίρια» καί η μειωμένη φορολόγησή τους