“Ανοιχτά ζητήματα” έχουν προκύψει από τον έλεγχο των οικονομικών απολογισμών ΣΑΕ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Μεγάλα “ανοιχτά ζητήματα” προέκυψαν από τον έλεγχο των οικονομικών απολογισμών ΣΑΕ.  Αυτό υποστηρίζουν καλά ενημερωμένοι κύκλοι στην Αθήνα, δίνοντας, έτσι και την εξήγηση για την παραπομπή της Έκθεσης των ορκωτών λογιστών για τα έτη 2006,2007,2008 και 2009 στις “αρμόδιες αρχές”.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Έκθεση των ορκωτών λογιστών προωθήθηκε στις 19 Ιουνίου 2013, μία ημέρα πριν την πρώτη (και μοναδική μέχρι στιγμής) συνεδρίαση της Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής για το ΣΑΕ (20 Ιουνίου 2013) στην Αθήνα.

Λίγες μέρες αργότερα το Υφυπουργείο αναλάμβανε ο Κυριάκος Γεροντόπουλος. Την είδηση για την παραπομπή της Έκθεσης στις  “αρμόδιες αρχές” επιβεβαίωσαν στην ΡΗΡ τόσο ο πρώην υφυπουργός Κων. Τσιάρας όσο και ο νυν Υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος. Μάλιστα ο κ. Γεροντόπουλος είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα και κατά την ενημέρωση που έκανε στα μέλη της  Μόνιμης Επιτροπής για τον ελληνισμό της Διασποράς στη Βουλή (30 Ιανουαρίου 2014).

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε χθες η Panhellenic Post, ο κ. Γεροντόπουλος είχε αναφέρει:

«…Υπήρξε μία συζήτηση για τον έλεγχο των Οικονομικών  του ΣΑΕ. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ορίζεται ότι τα μέλη του προεδρείου του ΣΑΕ υποβάλουν στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού Οικονομικό απολογισμό, συνοδευόμενο από τα νομότυπα παραστατικά στοιχεία (…) Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού,  ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών και την ορθολογιστική οικονομική διαχείριση (…) οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 έχουν ολοκληρωθεί και ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές.
»Για δε τα έτη μέχρι το 2012, που είναι το τελευταίο έτος που επιχορηγήθηκε το ΣΑΕ, προχωρεί η διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου ορκωτού λογιστή  ο οποίος θα αναλάβει τον προβλεπόμενο έλεγχο.
»Τα τελευταία χρόνια, η επιχορήγηση του ΣΑΕ είναι ελάχιστη. Παράδειγμα, το 2011 επιχορηγήθηκε με 6049,45 ευρώ. Το 2012 πήρε 197.000 ευρώ, περίπου, και το 2010 είχε πάρει περίπου 550.000 ευρώ».

Συνολικά, κατά τον υφυπουργό,  τα χρόνια 2011 μέχρι και 2013 το ΣΑΕ είχε επιχορηγηθεί με το ποσόν των 753.000 ευρώ, περίπου. Τα προηγούμενα χρόνια, από το 2007 μέχρι και το 201ο σύμφωνα με παλαιότερη δήλωση του πρώην Υφυπουργού κ. Δόλλη,  περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ είχαν δοθεί  ως  απευθείας εκταμιεύσεις στο όνομα του Προέδρου, των Συντονιστών των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., του Γραμματέα, του Ταμία, κατ’ αναλογία και αντιστοιχία, όπως προέβλεπε ο σχετικός νόμος 3480/2006.

Σύμφωνα με ανθρώπους που δύνανται να έχουν γνώση,  τα θέματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των ποσών αυτών  αφήνουν κενά, δημιουργούν ερωτήματα και προκαλούν απορίες, “και αυτοί είναι επιεικείς χαρακτηρισμοί”, όπως έλεγαν στην ΡΗΡ.

Ο Νόμος

Ειδικότερα, το άρθρο 7 του ΝΟΜΟΥ 3480/2006 – ΦΕΚ 161/Α’/2.8.2006, έχει ως εξής:

Άρθρο 7

1. Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την άσκηση της γνωμοδοτικής και εισηγητικής αρμοδιότητας του και την εν γένει λειτουργία του.
Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, η οποία είναι αρμόδια για την επιχορήγηση του Σ.Α.Ε..
2. Τα μέλη του Προεδρείου καταρτίζουν πρόταση προϋπολογισμού του Σ.Α.Ε. για το επόμενο έτος, κατά το μέρος που τα αφορά. Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Ταμία επεξεργάζεται τις ως άνω προτάσεις και διαμορφώνει ενιαία πρόταση προϋπολογισμού του Σ.Α.Ε. για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, την οποία και υποβάλλει το Νοέμβριο εκάστου έτους, προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με απευθείας εκταμιεύσεις στο όνομα του Προέδρου, των Συντονιστών των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., του Γραμματέα, του Ταμία, του Εκπρόσωπου των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλους του Προεδρείου κατ’ αναλογία και αντιστοιχία, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) Ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός συνάδει με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε..
β) Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε., οι Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλος του Προεδρείου υποβάλλουν με το πέρας του έτους χρήσης και πάντως το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό, συνοδευόμενο από τα νομότυπα παραστατικά στοιχεία κατ’ αναλογία προς τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Σ.Α.Ε..
3. Η Γ.Γ.Α.Ε. ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών του Σ.Α.Ε., καθώς και την ορθολογιστική διαχείριση τους με ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.\

Αναφορικά με την τελευταία παράγραφο 3 του Νόμου 3480/2006, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην ΡΗΡ τον  Αύγουστο του 2012, μιλώντας για τους απολογισμούς του προεδρείου ΣΑΕ είχε δηλώσει:  « …εννοείται, ότι οτιδήποτε έρθει, όχι μόνο δημοσιοποιείται, αλλά ακολουθεί και τη διαδικασία που προβλέπεται, δεν το συζητώ».

Συνεπής με την τοποθέτηση αυτή, τον Ιούνιο του 2013 –μία, περίπου εβδομάδα πριν αποχωρήσει από το υπουργείο Εξωτερικών, προώθησε στις «αρμόδιες αρχές»  την  Έκθεση των Ορκωτών λογιστών…

Σε ότι αφορά τα ποσά των ετών 2010, 2011 και 2012 ο κ. Γεροντόπουλος είπε ότι διεξάγεται ήδη μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανακήρυξη των ορκωτών λογιστών που θα τους διερευνήσουν.

Συμφωνίες

Σημειώνεται  ότι συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και της καταναλωτικής πίστης, μέσω και έκδοσης χρεωστικών καρτών, είχαν υπογράψει τον Ιούνιο του 2009 ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) Hellenic Postbank κ. Άγγελος Φιλιππίδης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΚΕ κ. Στέφανος Ταμβάκης.

Το έργο, αναμένονταν  να ξεκινήσει να λειτουργεί σταδιακά από τον Δεκέμβριο του 2009. Η σύμβαση προέβλεπε σε πρώτη φάση μία περίοδο συνεργασίας, διάρκειας δύο ετών, που θα εξελίσσονταν  στη συνέχεια σε αορίστου χρόνου. Ουδείς γνωρίζει σήμερα εάν πράγματι ενεργοποιήθηκε η σύμβαση αυτή και τι απέδωσε. Όπως είχε δηλώσει μετά την υπογραφή ο κ. Ταμβάκης, «μέσω αυτής της συμφωνίας το ΣΑΕ πλέον αποκτά μερική οικονομική αυτοδυναμία, που συζητείται από χρόνια και τώρα σταδιακά υλοποιείται».

Υπήρξαν και άλλα Προγράμματα που είχαν ανακοινωθεί και είχε δρομολογηθεί  η λειτουργία τους, όπως το e-learning και η «Κιβωτός του Ελληνισμού», χωρίς επίσης να ξέρουμε τι απέγιναν και τι απέδωσαν (αν ξεκίνησαν ποτέ) οι προσπάθειες αυτές.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι την διενέργεια ελέγχων των απολογισμών έχουν ζητήσει  επανειλημμένως η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου και ο Συντονιστής Ν. Αμερικής κ. Νικηφόρος Νικολαϊδης, με επιστολές προς το Προεδρείο του ΣΑΕ και κοινοποίηση στον τότε υφυπουρό Δημ. Δόλλη και την Διακομματή Επιτροπή της Βουλής, όπως δήλωσε στην ΡΗΡ η Γραμματέας του ΣΑΕ  ‘Ολγα Σαραντοπούλου.