ΣΑΕ, τώρα ή ποτέ!

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) αν πρόκειται να αναγεννηθεί από τις κρύες στάχτες του, αυτό πρέπει να γίνει πλέον άμεσα. Ήδη χάθηκε ένα πολύτιμο 8μηνο, με ένα έτοιμο νομοσχέδιο στο συρτάρι και με μία Αναθεωρητική και Οργανωτική Επιτροπή στην πρίζα του «περίμενε» τη σύσταση της Επιτροπής της Βουλής.
Η Επιτροπή της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό, παρότι πέρασαν έξι μήνες για να αποκτήσει νέο Πρόεδρο, δείχνει τώρα να θέλει να ξαναβάλει στο «τραπέζι» τα δεδομένα. Σκέπτεται να καλέσει τα Συντονιστικά Συμβούλια (επτά τον αριθμό) για να ακούσει τις απόψεις τους. Μετά ίσως προκύψουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που θα έχουν άποψη και που θα θέλουν, επίσης, να ακουστούν.
Αν, τώρα, συνυπολογίσουμε τις όποιες διορθωτικές κινήσεις που θα θελήσει να επιφέρει στο Νομοσχέδιο ο νέος Υφυπουργός, αν προσθέσουμε τις συνεδριάσεις της Οργανωτικής και αναθεωρητικής Επιτροπής, τις εισηγήσεις και τις καθυστερήσεις, ζήτημα είναι αν ο νέος Νόμος για το ΣΑΕ προλαβαίνει να ψηφισθεί από την παρούσα Βουλή!
Στην πραγματικότητα, αν ο Νόμος δεν ψηφισθεί πριν από τις εκλογές, θα παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων θα ανέμενε κανείς να εκδηλωθεί μία καλά συντονισμένη δραστηριότητα της ομογένειας προκειμένου να πιέσει ώστε να προχωρήσει το πράγμα με ταχείς ρυθμούς.
Αντί αυτού, είχαμε την επιστολή του πρώην συντονιστή Αμερικής κ. Θόδωρου Σπυρόπουλου που επανέφερε τη συζήτηση στο αρχικό της στάδιο, στο ποιοι και πως θα συμμετέχουν και θα ψηφίζουν στο ΣΑΕ. Μόνον οργανώσεις ή μόνον φυσικά πρόσωπα ή και τα δύο μαζί…
Λέμε αρχικό στάδιο διότι τις απόψεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Σπυρόπουλος τις είχε καταθέσει ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (15 Οκτωβρίου 2012) για το νέο Νόμο ΣΑΕ στην οποία ως μέλος του προεδρείου, συμμετείχε.
Στο «περιφερόμενο» νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη γίνει αντικείμενο ανοικτής διαβούλευσης , περιγράφεται λεπτομερώς ποιοι, πως και υπό ποιες προϋποθέσεις συμμετέχουν, ψηφίζουν, αποφασίζουν στο «νέο» ΣΑΕ.  Τι νόημα έχει να επιστρέψουμε εκεί απ όπου ξεκινήσαμε; Κοντά 200 χρόνια ελεύθερου βίου χρειάστηκε η χώρα για να αποκτήσει ένα ΣΑΕ, με τις ατέλειες, τις παραμορφώσεις και τις δυσλειτουργίες του. Ας μην κάνουμε άλλα 200 χρόνια μέχρι να το «διορθώσουμε»…
Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Σάββας Αναστασιάδης, διορίστηκε από τον Υφυπουργό κ. Γεροντόπουλο πρόεδρος και της Αναθεωρητικής και Οργανωτικής Επιτροπής για το νέο νόμο, ως αναμένονταν. Ας αναλάβει, λοιπόν, αμέσως έργο.
Όχι για ακροάσεις από την αρχή, αλλά για την προώθηση των εργασιών της Οργανωτικής Επιτροπής ώστε το συντομότερο δυνατόν να φθάσει το Νομοσχέδιο στη Βουλή προς ψήφιση.
Επιμύθιον:
Καλή και επαινετή η διάθεση του Υφυπουργού κ. Γεροντόπουλου, η σύμπλευση του Προεδρείου της Επιτροπής και η φραστική συγκατάβαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο νέος Νόμος να ψηφιστεί από την μεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς θα συμφωνήσουμε ότι τα νομοθετήματα που αφορούν την Ομογένεια πρέπει να τυγχάνουν διακομματικής επιδοκιμασίας. Αρκεί, όμως, η προσπάθεια επίτευξης μιας τέτοιας συναίνεσης να μην ακυρώνει την ουσία παραπέμποντας στις καλένδες τις διαδικασίες…
Το ΣΑΕ, να αποκτήσει νόμο τώρα. Και να εκλεγεί νέο Προεδρείο, το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, ας καλέσουμε για «τελευταίον ασπασμό» και ας αφήσουμε την ομογένεια να αυτο-οργανωθεί.