Τα πολλά λόγια είναι φτώχια!

Η κυβέρνηση των δύο κομμάτων, που ευθύνονται αποκλειστικά για την κατάρρευση της οικονομίας ,θυσίασαν,με απίστευτα προσχήματα, το Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης για να συμπεριλάβουν 2.500-3.000 εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας,στο μακρύ κατάλογο της διαθεσιμότητας ως μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας.
Μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας,με το νέο πρόσχημα,ότι δεν προσήλθαν οι εργαζόμενοι να καταλάβουν τις θέσεις,που οι ίδιοι  οι κυβερνώντες  τις απαξίωσαν,θα καταργήσουν και τις θέσεις αυτές όπως και τις εκατοντάδες μοναδες υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Αυτά για την αλήθεια και το περιεχόμενο της λεγόμενης μεταρρύθμισης του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας στη χώρα μας και για το προφίλ των λεγόμενων μεταρρυθμιστών που μάς κυβερνούν!