«Παρελθόν» οι ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες και εφορίες – Ποιες διαδικασίες απλοποιούνται

Επιμέλεια: Ντία Μούλου

Newpost.gr

Με το «τέρας» της γραφειοκρατίας τα βάζουν το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προωθώντας σημαντικές δράσεις απλούστευσης διαδικασιών, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορήσουν εφορίες και δημόσιες υπηρεσίες και να βάλουν τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών.

Στις αρχές του μήνα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών με το κράτος, οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική για κατάργηση της υποχρέωσης προσέλευσης στις ΔΟΥ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και με στόχο την ελάφρυνση του έργου των διοικητικών αρχών, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή συμπεριέλαβε ορισμένες διατάξεις, που θα κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών.

Πλέον, φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μπορούν είτε απλά και χωρίς πολλή γραφειοκρατία να διεκπεραιώσουν διάφορες συναλλαγές με το κράτος, είτε εύκολα μέσω του υπολογιστή τους να τακτοποιήσουν φορολογικές υποθέσεις.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους πολίτες, που επί χρόνια σκοντάφτουν σε τέτοιου είδους εμπόδια, η παθογένεια της γραφειοκρατίας λειτουργεί και ως αντικίνητρο για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Ποιες διοικητικές απλουστεύσεις προωθούνται

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο -εγγράφου που έχει εκδοθεί από δημόσια Αρχή- αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 35 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων, για τις οποίες απαιτείται μέσος χρόνος 3 λεπτά για την καθεμιά, δηλαδή 1,75 εκατομμύρια ανθρωποώρες, 218.750 ανθρωποημέρες και περίπου 1000 υπάλληλοι ανά έτος με αποκλειστική πλήρη απασχόληση σε αυτή τη δραστηριότητα, οι οποίοι δεν μπορούν να ασχοληθούν με άμεσες για τον πολίτη υπηρεσίες χωρίς να συνυπολογίζεται στα ανωτέρω η ταλαιπωρία, η σπατάλη πόρων (χρόνου, χρήματος) για τους συναλλασσόμενους.

Η υποβολή φωτοαντιγράφων θα έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων. Επίσης, θα γίνονται αποδεκτά από τη Διοίκηση και τους φορείς που εμπίπτουν σε αυτή και απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.

Στις περιπτώσεις προσκόμισης αναληθών ή πλαστών εγγράφων επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και η διοικητική ή άλλη πράξη ανακαλείται.

Κατάργηση από 1ης Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητικής αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Αποσυμφόρηση των εφοριών

Μία από τις δράσεις που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, αφορά στην αντιστοίχιση όλων των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ με ταυτότητα οφειλής, που ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου έναν χρόνο και από 01/01/2014 εφαρμόστηκε σε όλες τις υποβολές δηλώσεων (ηλεκτρονικά ή/και μέσω ΔΟΥ) όπου ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης -εφόσον αυτή είναι χρεωστική- εκδίδεται σημείωμα για την πληρωμή του φόρου, στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της ταυτότητας οφειλής.

Πιο αναλυτικά, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνουν φόρους στο ταμείο της ΔΟΥ, αλλά μπορούν να πληρώνουν απευθείας από το σπίτι τους (μέσω internet banking) ή/και από τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ. Η δράση αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα πλήρους κατάργησης όλων των επιτόπιων πληρωμών στα ταμεία των ΔΟΥ, όπως επιτυγχάνεται ήδη με τις δεκάδες ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχονται στο TAXISnet, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν από το σπίτι τους να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις και να πληρώνουν μέσω internet banking.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι διοικητικές ρυθμίσεις και νομοθετικές αλλαγές, έτσι ώστε οι πολίτες να μην υποχρεώνονται πλέον να προσέρχονται στις Εφορίες για διενέργεια φορολογικών εργασιών (όπως συμβαίνει με τα μισθωτήρια, τα οποία από την 01/01/2014 υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά).

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι που δεν διαθέτουν σύνδεση internet ή δεν κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις Η/Υ, μπορούν να εξυπηρετούνται στις 120 ΔΟΥ, στα 110 ΓΕΦ και στα 1.000 ΚΕΠ, που λειτουργούν πανελλαδικά.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί:

– Την έκδοση και πληρωμή παραβόλων από φορείς δέκα υπουργείων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-παράβολο» στο TAXISnet (www.gsis.gr -> υπηρεσίες προς πολίτες -> e-παράβολο).

– Τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών από 1/1/2014, με τον οποίο απλοποιούνται και οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των ΔΟΥ.

ΠΗΓΗ:Newpost.gr

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε