ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ: Περί θανάτου…

Tότε οι νεκροί πεθαίνουνε, όταν τους λησμονάνε!

Κώστας Ουράνης, 1890-1953, Ποιητής