Πείτε τους “μπράβο”, τους κάνει καλό!

Τα παιδιά για τους γονείς είναι «το σύμπαν». Πρέπει, όμως, να μην ξεχνούν να τους το λένε, να το τονίζουν, γιατί το έχουν ανάγκη. Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα υπενθυμίζετέ τους πόσο σημαντικά είναι για σας.

Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους και είναι σημαντικό να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. Έχουν πρότυπο τους γονείς τους και ακούν με μεγάλη προσοχή τα λεγόμενά τους.
Οι γονείς πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις για να:

• εκφράσουν την αγάπη τους άνευ όρων και ανταλλάγματος

• να διδάξουν

• να ενθαρρύνουν

• να δείξουν την εκτίμησή τους

Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η δύναμη της θετικής χρήση γλώσσας και ο έπαινος σε ένα παιδί δεν είναι απλά μια τάση στην ανατροφή τους, αλλά είναι επιβεβλημένα. Έρευνες έχουν αποδείξει τις θετικές επιπτώσεις του επαίνου και της ενθάρρυνσης στα παιδιά.
Πώς θα το κάνετε;

– να είστε ειλικρινείς και σαφείς

– χρησιμοποιείτε τον έπαινο για τα χαρακτηριστικά, που μπορούν να αλλάξουν

– χρησιμοποιείτε περιγραφικούς επαίνους που μεταφέρουν ρεαλιστικά, εφικτά πρότυπα

– να είστε προσεκτικοί σχετικά με επιτεύγματα, που έρχονται εύκολα

– να είστε προσεκτικοί σχετικά με αντικείμενα, που ήδη αγαπούν να κάνουν

Το να χρησιμοποιείτε συχνά θετική επικοινωνία βοηθά στην οικοδόμηση μιας ισχυρής σχέσης γονέα-παιδιού και μπορεί πραγματικά να κάνει πιο αποτελεσματική πειθαρχία. Τόσο ο έπαινος όσο και η διόρθωση είναι αναγκαία για την καλή ανατροφή των παιδιών.

Πηγή: mother.gr