Οι Μάσκες του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου‏

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς

Συντάκτες Εκπαιδευτικού & Πολιτιστικού Ρεπορτάζ,

Σας ενημερώνουμε ό,τι η Ελληνο-καναδή εικαστικός καλλιτέχνης & ερευνήτρια Μάγδα Ρούσση (Β.Α & Μ.Α), συνεχίζει με επιτυχία σε Πανεπιστήμια και Μουσεία την διεθνή πρόωθηση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αντικείμενο την αναβίωση στις μάσκες  του αρχαίου Ελληνικού δράματος. Στα πλαίσια αυτά πρόκειται να παρουσιάσει δύο (2) Skype (μία ώρα παρουσίαση η κάθε μία) “Guest Lectures”/”Τηλεδιασκέψεις” στην αγγλική γλώσσα από την πόλη του Πειραιά  την Τρίτη, 4η Μαρτίου 2014 και ώρες, ως προς την πρώτη στις 5.30 μ.μ. και την δεύτερη στις 8.00 μ.μ., προς δύο διαφορετικές τάξεις φοιτητών του διαπρεπούς Καθηγητή Dr. Walter Epp (Ph,D) στο “Lakehead University” του Thunder Bay, Ontario – Canada  με τίτλο:

 

Οι Μάσκες του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Μάγδα Ρούσση  στο κινητό: +00 30 6932090767  ή  e-Mail: [email protected].

 

Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε νέα σας.

Θερμούς Χαιρετισμούς,

 

Μάγδα Ρούσση, (B.A & Μ.Α)

Εικαστικός καλλιτέχνης & Ερευνήτρια

Ιδρύτρια της Εικαστικής Ομάδας, “Πανεπιστήμιο Πειραιώς”

Ειδικός Καλλιτεχνικός Σύμβουλος, Σχολές “Πειραικός Σύνδεσμος”

Μέλος, “Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών Ελλάδος”
Μέλος, Διεθνούς Συμβουλίου Χορού-Unesco

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης, “Lecturdrama”

Καλλιτεχνική Διευθύντρια, “Dance of the Sacraments”

 

Πειραιάς 23-2-2014

 

—————————————————————————————————-

PRESS RELEASE

To:

The Editors for the Educational & Cultural Reportage,

 

We inform you that the Greek-Canadian Fine Artist & Researcher Magda Roussi (B.A & M.A) continues the international promotion of the Greek Cultural Heritage successfully to Universities and Museums with the aim of reviving the masks of ancient Greek drama. In this context is programmed for her to present two (2) Skype (one hour presentation each) “Guest Lectures“/”Teleconferences” in English from the city ofPiraeus, Greece on Tuesday, 4th, March 2014 and Greek time, as for the first  5.30 P.M and the second at 8.00 P.M, to two different classes with students of the distinguish Professor Dr. Walter Epp (PhD) in  “Lakehead University” in Thunder BayOntario – Canada entitled:

“The Masks of Ancient Greek Theater”

Contact:  Magda Roussi,  mobile : +00 30 6932090767 or e-Mail: [email protected]

Thank you very much.

Warm Regards,

 

Magda Roussi, (B.A & MA )

Visual Artist & Researcher

Founder of the Fine Arts Group, “University of Piraeus”

Special Artistic Director, Schools “Peiraikos Syndesmos”

Member, Institute for Strategic Studies in Greece”

Member, International  Council of the Dance- CID, UNESCO

Artistic Collaborator, “Lecturdrama”

Artistic Director, “Dance of the Sacraments”

 

Piraeus 23/2/2014