Η Βουλή, το Νομοσχέδιο και το ΣΑΕ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Πληροφορίες της Panhellenic Post κάνουν λόγο συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς (!) με μέλη του προεδρείου ΣΑΕ ή της «Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής» στις 14 Μαρτίου, με αντικείμενο την συζήτηση επί του μέλλοντος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Μια πρώτη παρόμοια συνεδρίαση επρόκειτο να γίνει στις 5 Μαρτίου η οποία μετατέθηκε για τις 14, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσκολία στην προσέλευση όλων των προσκεκλημένων.

Στην πραγματικότητα εκείνο που προκαλεί τις δυσκολίες είναι η απουσία ενός συγκεκριμένου προγράμματος εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ώστε καθένα εκ των προσκαλουμένων μελών ή των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής να μπορεί με τη σειρά του να προγραμματίζει την παρουσία του στις εργασίες της Επιτροπής. Λαμβανομένου, μάλιστα, υπόψη, ότι ορισμένοι εξ αυτών ζουν σε χώρες του εξωτερικού και η μετακίνησή τους ούτε εύκολη είναι ούτε μπορεί να αποφασιστεί από τη μια στιγμή στην άλλη, ένας μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσχέρειες, θα ήταν αναγκαίος.

Ωστόσο, εκείνο που επίσης διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Επιτροπής της Βουλής είναι η απουσία και ενός σχεδίου δράσης. Έτσι, ενώ αρχικά κλήθηκε και ενημέρωσε την Επιτροπή ο αρμόδιος Υφυπουργός Κυριάκος Γεροντόπουλος, στη συνέχεια ειπώθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σάββα Αναστασιάδη, ότι επρόκειτο να κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους τα συντονιστικά συμβούλια του ΣΑΕ. Αυτό, όμως, μετά την ελληνική Προεδρεία της ΕΕ. Δηλαδή από …Σεπτέμβρη, αφού δεν θα είχαμε πάλι Επιτροπή στα Θερινά Τμήματα της Βουλής!

Μετά άρχισαν να αποστέλλονται προσκλήσεις προς κάποια μεμονωμένα μέλη του προεδρείου του ΣΑΕ.

Πριν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, έχουμε τα μέλη της Αναθεωρητικής και οργανωτικής Επιτροπής.

Όλα υποδηλώνουν βραδυπορία.

Κι όμως, υπάρχει ήδη καταρτισμένο Νομοσχέδιο. Αναρτήθηκε στην Διαύγεια και οι ομογενείς είπαν τις απόψεις τους. Συγκροτήθηκε «Αναθεωρητική και Οργανωτική Επιτροπή». Γιατί πρέπει να ξεκινήσουνε πάλι όλα από την αρχή;

Γιατί δεν αποφασίζεται η σύγκλιση της «Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής» για να προχωρήσει στην τελική επεξεργασία του Νομοσχεδίου ώστε αυτό να λάβει την τελική του μορφή και να κατατεθεί στη Βουλή;
Ο Υφυπουργός κ. Γεροντόπουλος έχει πει πως θα προχωρήσει η διαδικασία ψήφισης του Νομοσχεδίου με ορισμένες μετατροπές ή αλλαγές, εάν κριθούν απαραίτητες. Πολύ ωραία.

Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να προχωρήσουν όλα με γρηγορότερα βήματα, αφού και τόσο έχουμε καθυστερήσει; Το ΣΑΕ έχει το ίδιο προεδρείο από το 2006!

Οι καθυστερήσεις δίνουν το δικαίωμα σε ορισμένους να υποστηρίζουν ότι σήμερα ΣΑΕ δεν υφίσταται. Ωστόσο, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής του Κοινοβουλίου και οι προσκλήσεις στην Αναθεωρητική Επιτροπή – μέλη της οποίας είναι και τα μέλη του προεδρείου ΣΑΕ- αποδεικνύουν το αντίθετο.

Εάν, μάλιστα, το προεδρείο του ΣΑΕ είχε «κότσια» θα είχε προχωρήσει, πριν τη λήξη της νόμιμης θητείας του, σε Ειδική Γενική Συνέλευση, με τα έξοδα μετακίνησης πληρωμένα από τα ίδια της τα μέλη (ακόμη και με έρανο στην ομογένεια!) και θα είχε προχωρήσει στην εκλογή νέου, έκτακτου μεταβατικού προεδρείου μέχρι η ελληνική Πολιτεία να αποφάσιζε τι ήθελε…

Θα ήταν αυτό μια πρώτη σοβαρή μορφή αυτοχρηματοδότησης και αυτονομίας του ΣΑΕ…