Πόρισμα φωτιά για Φιλιππίδη-Λαυρεντιάδη

Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα της Αρχής για την αντιμετώπιση του «μαύρου» χρήματος για τον κ.κ Άγγελο Φιλιππίδη και Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Το πόρισμα αφορά δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ που χορήγησε η διοίκηση του ΤΤ στην εταιρεία συμφερόντων Λαυρεντιάδη, Alapis.

Η Alapis αποπλήρωσε μόνο 5 εκατ., με τη μερίδα του λέοντος από τα υπόλοιπα 95 να καταλήγει στην τσέπη του κ. Λαυρεντιάδη.Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το χωνί», στο πόρισμα αναφέρεται ότι τα 100 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν σε λογαριασμό της Alapis στο ΤΤ και την ίδια ημέρα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της «DALL A.E» στη «Millennium». Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν 30 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό της «Blue Millennium».

Στις 7/10/2009, άλλα 25 εκατ. ευρώ πηγαίνουν σε λογαριασμό της «Βlue Island» και την επόμενη ημέρα εκταμιεύονται ως επιταγή προς την κυρία Ο. Μ. Μετά από τέσσερις ημέρες μεταφέρονται 35 εκατ. ευρώ από το λογαριασμό της «DALL A.E» και μεταφέρονται αρχικά στην «Βlue Island» και φτάνουν στον προσωπικό λογαριασμό του κ. Λαυρεντιάδη. Στις 13/10/2009, φεύγουν 4 εκατ. ευρώ από το λογαριασμό της «DALL A.E» πηγαίνουν στην «Blue Island» μετά στη «ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ», εν συνεχεία σε λογαριασμό της «W.G.R»και καταλήγουν στον προσωπικό λογαριασμό του κ. Λαυρεντιάδη.

Το πόρισμα της Αρχής για το «μαύρο» χρήμα

Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι υπεύθυνοι του ΤΤ τέλεσαν το κακούργημα της απιστίας, ενώ για τον κ. Λαυρεντιάδη προκύπτουν στοιχεία τέλεσης του αδικήματος της συνέργειας στην απιστία και της νομιμοποίησης εγκληματικού προϊόντος, σημειώνεται στα συμπεράσματα της Αρχής. Προτείνεται, μάλιστα, να δεσμευτούν νόμιμα περιουσιακά στοιχεία του κ. Λαυρεντιάδη, αξίας ίσης με 95 εκατ. ευρώ, καθώς το εγκληματικό προϊόν δεν βρέθηκε.

Για τη διοίκηση του ΤΤ, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής: «Οι υπεύθυνοι του ΤΤ κατά την έγκριση και χορήγηση του δανείου των 100.000.000 ευρώ ενήργησαν κατά τρόπο, ο οποίος καταφανώς ζημιώνει την περιουσία της τράπεζας, αφού:

– Δεν μερίμνησαν να λάβουν εμπράγματες διασφαλίσεις (υποθήκη ή έστω προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων) κάτι που ήταν απαραίτητο ενόψει του μεγάλου ύψους του δανείου.

– Δεν μερίμνησαν να λάβουν εγγυήσεις έστω με τη μορφή ενέχυρου καταθέσεων ή ενέχυρου ομολόγων.

– Δεν ζήτησαν και βεβαίως δεν έλαβαν ούτε καν προσωπικές εγγυήσεις του κυρίου μετόχου της πιστούχου εταιρείας, δηλαδή του Λ. Λαυρεντιάδη».

Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Το Χωνί, η διοίκηση του ΤΤ αρκέστηκε σε εταιρικές εγγυήσεις «αφερέγγυων» -όπως χαρακτηρίζονται- εταιρειών, που ανήκαν στον όμιλο Alapis και δεν ήταν καν εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

ΠΗΓΗ:Inewsgr.com