Μήνυμα Δρ. Όλγας Σαραντοπούλου- Εθνική Επέτειος 1η Απριλίου 1955 – Κύπρος/ En

Η 1η Απριλίου 1955 είναι Επέτειος Μνήμης και Τιμής στους ανθρώπους εκείνους που η ιστορία σήμερα αναγνωρίζει ως Hρωες, σηματοδοτώντας την ημέρα έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπριακού Λαού ενάντια στην αγγλική κατοχή με στόχο την πολυπόθητη Ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Ολόκληρος ο Ελληνισμός αναγνωρίζει και τιμά το μεγαλείο του Αγώνα και τη θυσία των Ηρώων της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α, που άνοιξε το δρόμο για την ανεξαρτησία της Κύπρου.

Πενήντα-εννέα χρόνια μετά, οι Κύπριοι Hρωες όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Μάρκος Δράκος, ο Μιχαλάκης Καραολής, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδη,ς ο Ιάκωβος Πατάτσος, και τόσα άλλα παλλικάρια της Κύπρου αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της λαμπρής, πολύχρονης πορείας της Μεγαλονήσου, γράφοντας έτσι την δική τους σελίδα στην μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού.

Η Κύπρος σήμερα και έχοντας διανύσει μια δύσκολη πορεία μέχρι την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια το 2004, αντιμετωπίζει ακόμη το διεθνές εγκλημα της παράνομης εισβολής και κατοχής του περιπου 40% του εδάφους της από την γείτονα χώρα Τουρκία.

Ο Λαός της όμως μαζί με σύσσωμο τον Ελληνισμό όπου γης αγωνίζεται για την δικαίωση, μια δικαίωση που θα έρθει με την επίτευξη μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που θα τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό, θα επανενώσει το έδαφος, το λαό, την οικονομία και τους θεσμούς. Θα διασφαλίζει το δικαίωμα της επιστροφής των προσφύγων και όλα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νομίμων πολιτών της σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περί Κύπρου, τις αρχές και τίς αξίες του Διεθνούς Δικαίου.

Οι οικονομικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο που οδήγησαν και σε ανατροπές στο πολιτικό γίγνεσθαι, προσθέτουν μια ακόμη πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζουν η Ελλάδα με την Κύπρο.

Και σε τούτη την εξαιρετικά δυσχερή συγκυρία, ο Ελληνισμός όπου γής, κάθε πολίτης της Ελλάδας και της Κύπρου, οι πολιτικές δυνάμεις από κάθε πλευρά έχουν χρέος να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και οικονομική ανεξαρτησία της Κύπρου.

Η 1η Απριλίου και η θυσία των νέων Ηρώων της Κύπρου, αποτελούν την αφετηρία, εφαλτήριο της δύναμής μας να αγωνιστούμε και να επιτύχουμε την δικαίωση που τόσα χρόνια προσμένει ο Λαός της..

MESSAGE OF DR.OLGA SARANTOPOULOS ON

                   CYPRUS-NATIONAL ANNIVERSARY OF APRIL 1st, 1955

 

April 1st, 1955 is the Day of Remembrance and Honor of those people that history recognizes as Heroes today. This Day marks the start of the Independence war  of the Cypriot people against the British occupation, with the aim the coveted Union with Greece . Hellenes worldwide recognize and honor the greatness of the struggle and the sacrifices of the Heroes of the National Organisation of Cypriot Fighters EOKA , which paved the way for the Independence of Cyprus .

 

Fifty – nine years later, the Cypriot Heroes as Gregory Auxentiou , Kyriakos Matsis , Markos Drakos, Michalakis Karaolis, Evagoras Pallikarides, James Patatsos , and so much more Pallikaria of Cyprus represent a valuable part of the brilliant , long history of the Island , writing their own page in the centuries’ old history of Hellenism .

 

Cyprus today, having passed a difficult path to joining the European family in 2004 , still faces the international crime of illegal invasion and occupation of approximately 40 % of its territory by the neighboring country Turkey .

 

The People of Cyprus, however , together with united Hellenism all over the world are continuing their struggle for justice. A justice that will come with the achievement of a just, functional and viable solution that will end the occupation and colonization , will reunite the territory, the people , the economy and the institutions . A solution which garantees the right of return of refugees and all the basic human rights of all its legal citizens in accordance with the resolutions of the United Nations on Cyprus , the principles and values of international law .

 

The economic developments in Europe which led to reversals in the political process , are adding another challenge faced by Greece and Cyprus .

 

In tis extremely difficult situation , Hellenes around the globe , every citizen of Greece and Cyprus , the political forces of each side have the duty to protect the national sovereignty and the economic independence of Cyprus .

 

The April 1st and the sacrifices of the new Heroes of Cyprus , are the starting point , a springboard of our strength to struggle for and to achieve justice that is expected so many years from our People .

 

Print Friendly, PDF & Email