Οριστικά Αποτελέσματα Τυπικών Προσόντων Εκπαιδευτών Ποντιακής Διαλέκτου‏

Εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης για την επιλογή Εκπαιδευτών Ποντιακής Διαλέκτου.

Δείτε όλα τα ονόματα εδώ

Με σεβασμό στην Ιστορία και την Παράδοση…

 

 

info@e-pontos.gr

www.e-Pontos.gr

e-Pontos Radio