Οριστικά Αποτελέσματα Τυπικών Προσόντων Εκπαιδευτών Ποντιακής Διαλέκτου‏

Εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης για την επιλογή Εκπαιδευτών Ποντιακής Διαλέκτου.

Δείτε όλα τα ονόματα εδώ

Με σεβασμό στην Ιστορία και την Παράδοση…

 

 

[email protected]

www.e-Pontos.gr

e-Pontos Radio