Βράβευση των νικητών του Διεθνούς Μαραθωνίου των Παρισίων – Les vainqueurs du Marathon international de Paris

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 2014 ΜΕ ΚΟΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ( 6 Απριλίου )
Les vainqueurs du Marathon international de Paris 2014 recevront des couronnes de rameaux d’oliviers de Marathon le 6 avril

AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE
BUREAU DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

17 Rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris
Tel : +33 (0) 1 47 23 72 28, Fax: +33 (0) 1 47 23 73 85
E-Mail : [email protected]
Site : http://www.amb-grece.fr

Communiqué de Presse

Le 38e Marathon international de Paris « Schneider Electric Marathon de Paris », l’un des plus populaires marathons dans le monde, auquel participent 50.000 marathoniens venant de 100 pays, qui aura lieu le dimanche 6 avril, sera auréolé cette année des couleurs grecques.

A l’initiative de l’Ambassade de Grèce en France, en collaboration avec le Comité d’organisation et le Directeur de la course M. Joël Lainé, les vainqueurs du marathon recevront, cette année, une couronne d’olivier tressée avec des rameaux d’oliviers plantés sur le Tumulus de Marathon.

Au total, 12 couronnes seront remises par l’Ambassadeur de Grèce en Grèce, M. Théodore Passas, aux trois premiers arrivants de chaque catégorie générale chez les hommes et les femmes ainsi qu’aux trois premiers arrivants des catégories respectives chez les personnes handicapées.

Les athlètes vainqueurs d’épreuves dans la Grèce Antique recevaient comme prix une couronne d’olivier et à l’occasion des premiers Jeux Olympiques modernes d’Athènes en 1896, Spyridon Louis a lui aussi reçu une couronne d’olivier pour sa victoire dans l’épreuve du marathon. La couronne d’olivier tressée avec des rameaux d’oliviers du Tumulus de Marathon revêt un caractère symbolique puissant puisqu’il rappelle l’origine historique de cette épreuve et la Bataille de Marathon, en 490 avant J.C., qui fut décisive non seulement pour l’histoire d’Athènes mais aussi pour l’Europe et la Civilisation Occidentale.

M. Spyros Zagaris, président d’honneur de l’organisation mondiale des « Maires pour la Paix », maire de Marathon et membre du Comité d’Organisation du Marathon Classique d’Athènes, apportera les couronnes d’olivier pour le Marathon de Paris.

La coopération avec le Marathon international de Paris va se développer à l’avenir, résultat d’un entretien entre le Comité d’Organisation de l’épreuve et l’Ambassade de Grèce, avec le transfert à Paris de la « Flamme de Marathon ». Depuis 2007, la flamme est allumée chaque année, en novembre, lors d’une cérémonie sur la plaine de Marathon et elle est conservée au Musée de Marathon et voyage tout au long de l’année au gré des Marathons après invitation de la Ville organisatrice.

Le dimanche 6 avril, le Marathon de Paris sera retransmis en direct sur la chaîne publique France3, offrant l’opportunité au public français de se remémorer l’origine historique de la seule épreuve olympique liée directement au Marathon Classique d’Athènes.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο 38ος Διεθνής Μαραθώνιος στο Παρίσι «Schneider Electric Marathon de Paris », ένας από τους πιο δημοφιλείς Μαραθώνιους στον κόσμο, με συμμετοχή 50.000 δρομέων από 100 χώρες, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Απριλίου, θα έχει φέτος ελληνικό χρώμα.

Με πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Γαλλία, σε συνεργασία με την οργανωτική Επιτροπή και τον Διευθυντή του αγώνα κ. Jοël Lainé, οι νικητές του Μαραθωνίου δρόμου των Παρισίων θα στεφθούν με στεφάνια ελιάς, τα οποία έχουν κοπεί στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου των Μαραθωνομάχων.

Συνολικά για τις ανάγκες βράβευσης των νικητών θα διατεθούν 12 κότινοι και θα δοθούν από τον Πρέσβη της Ελλάδος στη Γαλλία κ. Θ. Πασσά στους τρεις πρώτους νικητές των γενικών κατηγοριών ανδρών και γυναικών καθώς και στους τρεις πρώτους νικητές των αντίστοιχων κατηγοριών των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το στεφάνι ελιάς, ήταν το βραβείο που έπαιρναν οι αθλητές στην Αρχαία Ελλάδα, όταν διέπρεπαν στα αγωνίσματα και στη σύγχρονη εποχή καθιερώθηκε στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες 1896 στην Αθήνα, όπου νικητής ήταν ο Έλληνας Σπυρίδων Λούης. Tο στεφάνι ελιάς από τον ελαιώνα του Μαραθώνα ειδικά, έχει κορυφαίο συμβολισμό αφού παραπέμπει στην ιστορική προέλευση του αγωνίσματος και στη Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. που ήταν καθοριστική για την ιστορική πορεία όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και της Ευρώπης και του Δυτικού Πολιτισμού.

Τα στεφάνια ελιάς για το Μαραθώνιο των Παρισίων μεταφέρει από την Ελλάδα, ο επίτιμος πρόεδρος της παγκόσμιας Οργάνωσης των Δημάρχων για την Ειρήνη και διατελέσας δήμαρχος Μαραθώνα κ. Σπύρος Ζαγάρης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Η συνεργασία με το διεθνή Μαραθώνιο των Παρισίων έχει την προοπτική να διευρυνθεί στο μέλλον, όπως ήδη συζητήθηκε με την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα και την ελληνική Πρεσβεία, με τη μεταφορά στο Παρίσι της «φλόγας του Μαραθωνίου», που κάθε χρόνο ανάβει σε ειδική τελετή στον Τύμβο των Μαραθωνομάχων και διατηρείται κατόπιν στο Μουσείο του Μαραθωνίου δρόμου στον ομώνυμο δήμο προκειμένου να μεταφέρεται στους ανά τον κόσμο μεγάλους διεθνείς Μαραθωνίους.

Την Κυριακή 6 Απριλίου, ο αγώνας του Μαραθωνίου των Παρισίων θα μεταδοθεί απευθείας, καθ’ όλη τη διάρκειά του, από την γαλλική κρατική τηλεόραση France 3, δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύτερο γαλλικό κοινό να ανατρέξει στην ιστορική καταγωγή του μόνου ολυμπιακού αγωνίσματος που φέρει τοπωνύμιο και συνδέεται άμεσα με τον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.