Επιτέλους μειώνεται η ανεργία

Σοβαρές ενδείξεις μείωσης της ανεργίας προκύπτουν από τηνΕΛΣΤΑΤ καθώς τον Ιανουάριο του 2014 εμφανίζεται πτώση μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Ιανουάριο του 2014 έκλεισε στο 26,7%.
Έναν μήνα πριν, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2013 η ανεργία ήταν στο 27,2%, που σημαίνει μείωση κατά 0,5%.

Σε πτώση εμφανίζεται και η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 – 24 ετών, αφού τον Ιανουάριο του 2014 ήταν στο 56,8% από 60,4% που ήταν τον Ιανουάριο του 2013.

Πάντα από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Ιανουάριο του 2014 ανήλθε σε 3.613.826 άτομα, ενώ οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.317.848 άτομα.

NewsIt.gr