Σαραντοπούλου: “Δεν παραλάβαμε παγκόσμιο όργανο ελληνισμού για να παραδώσουμε συνοικιακό σύλλογο”

Κείμενο επιστολής, με την οποία εκφράζει τις αντιρρήσεις, αλλά και τις θέσεις της αναφορικά με την ανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) απέστειλε, μέσω του προεδρείου, η Γραμματέας του ΣΑΕ στα μέλη της Οργανωτικής και Αναθεωρητική επιτροπής για το ΣΑΕ . Όπως διευκρίνησε ο προεδρεών της  Επιτροπής Βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, η επιστολή έφθασε το πρωϊ της Πέμπτης με κοινοποίηση στους:

Αξ. Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κύριον Αντώνη Σαμαρά, Αξ.Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών,  Κύριον Ευάγγελο Βενιζέλο, Αξ.Υφυπουργό Εξωτερικών και Αρμόδιο για τον Απόδημο E Ελληνισμό, Κύριον Κυριάκο Γεροντόπουλο, Αξ. Πρέσβη κύριον Γεώργιο Μαρκαντωνάτο, Γενικό Διευθυντή της E Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, Αξ. Πρόεδρο ΣΑΕ κ. Στέφανο Ταμβάκη και Μέλη προεδρείου ΣΑΕ, Ομογενειακές Οργανώσεις.

Η κυρία Σαραντοπούλου επιθυμεί την επαναφορά της Παγκόσμιας Γενικής Συνέλευσης από την οποία θα εκλέγονται τα μέλη του προεδρείου του ΣΑΕ, ο Ταμίας και ο Γραμματέας, υποστηρίζει ότι το ΣΑΕ ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί τον παγκόσμιο οργανωμένο Ελληνισμό. Επομένως, επισημαίνει, μέλη του είναι νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού.  Εκτιμά δε ότι η ένταξη φυσικών προσώπων στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα έχει ως επακόλουθο μία προϊοὐσα φθορά των οργανώσεων του Απόδημου Ελληνισμοὐ.

“Εάν επιθυμούμε ένα επιτυχές λειτουργικό σχήμα θα πρέπει να παρουμε παραδειγματα από τα συμβούλια αποδήμων άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή τα συμβούλια μεγάλων διασπορών”, τονίζει η Δρ. Σαραντοπούλου και επισημαίνει ότι “είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η φήμη του ΣΑΕ και ιδίως εκείνων των μελών του  προεδρείου που που επιτέλεσαν ευσυνείδητα το χρέος τους προς όφελος του απόδημου ελληνισμού”.  Τον΄ζει δε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα πρέπει να δοθεί προς διαβούλευση στην ομογένεια.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος και η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ, Όλγα Σαραντοπούλου

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος και η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ, Όλγα Σαραντοπούλου

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της Dr. Σαραντοπούλου έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου – Γραµµατέας ΣΑΕ
Βιέννη, 2 Ιουλίου 2014
Α.Π.07/2014
Αξ.Κύριον Σάββα Αναστασιάδη,
Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς,
Πρόεδρο της Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής, Μέλη της Επιτροπής
Κοιν.: Αξ.Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κύριον Αντώνη Σαμαρά
E Αξ.Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών E Κύριον Ευάγγελο Βενιζέλο
E Αξ.Υφυπουργό Εξωτερικών και Αρμόδιο για τον Απόδημο E Ελληνισμό E Κύριον Κυριάκο Γεροντόπουλο
E Εξ.Πρέσβη κύριον Γεώργιο Μαρκαντωνάτο, Γενικό Διευθυντή της E Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον
E Ελληνισμό της Διασποράς
E Αξ.Πρόεδρο ΣΑΕ κ.Στέφανο Ταμβάκη και Μέλη προεδρείου ΣΑΕ
E Ομογενειακές Οργανώσεις
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμοι κυρἰες και κύριοι,
Θα επιθυμούσα να θέσω τις παρατηρήσεις μου επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου που μας εστάλη μέσω του κυρίου Σάββα Αναστασιάδη,
Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς και Προέδρου της Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής για το ΣΑΕ.
Η γνώμη μου είναι ότι η λειτουργία του ΣΑΕ σύμφωνα με το προκείμενο νομοσχέδιο δεν είναι εφικτή, τουλάχιστον κατά τρόπο που να υπηρετεί σωστά την Ομογένεια.
Κατ’ αρχήν, είναι κοινώς αποδεκτό πως κάθε νομοσχέδιο οφείλει να περιλαμβάνει αλλαγές και τομές και ειδικότερα επί του συγκεκριμένου, λόγω της υπερ- 18ετούς εμπειρίας, θα πρέπει να τείνουμε προς βελτίωση της λειτουργίας του θεσμικού αυτού οργάνου.
Δυστυχώς, στην συγκεκριμένη περίπτωση οι προτεινόμενες αλλαγές αντί να διαφοροποιούνται, τείνουν να νομιμοποιήσουν το από την Ομογένεια απορριπτέο παρελθόν, μεταβάλλοντας στο μέλλον το παγκόσμιο θεσμικό όργανο του ΣΑΕ σε περιφερειακό σύλλογο, παρά σε παγκόσμιο οργανισμό.
-2-
Αναλυτικότερα και επί των άρθρων.
Φυσικά πρόσωπα
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί τον παγκόσμιο οργανωμένο Ελληνισμό. Επομένως μέλη του είναι νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού.
Η ένταξη φυσικών προσώπων στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα έχει ως επακόλουθο μία προϊοὐσα φθορά των οργανώσεων του Απόδημου Ελληνισμοὐ.
Εκτός εαν υπάρξει μια ολοκληρωτική αλλαγή και οδηγηθούμε στο Συμβούλιο των Αποδήμων κατά το πρότυπο της Γαλλίας όπου ψηφίζουν ολοι οι διαμένοντες στο εξωτερικό, οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα στα προξενεία.
Ιδιότητα μέλους, απόκτηση
Για τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να βρίσκονται εν λειτουργία τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια για να έχουν καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία. Όσον αφορά την υποβολή καταλόγου μελών, σας πληροφορώ ότι υπάρχει καθολική άρνηση των οργανώσεων.
Διαγραφή μέλους
Οι προυποθέσεις διαγραφής μέλους ειναι γενικές και αόριστες και υπάρχει ο κίνδυνος να διαγράφονται αυθαίρετα μέλη τα οποἰα δεν ειναι φιλικά προς το προεδρείο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διατυπωθούν συγκεκριμένες προυποθέσεις ὠστε να αποφευχθεί ο εν λόγω κίνδυνος.
Όργανα του ΣΑΕ.
Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει διαγραφεί η Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση που λάμβανε μέρος καθε τέσσερα χρόνια στην Θεσσαλονίκη και εξέλεγε μεταξύ άλλων και το παγκόσμιο προεδρείο. Η Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση είναι αναγκαία για την νομιμοποίηση της ηγεσίας του Προεδρείου του ΣΑΕ και για την άμεση επαφή με την βάση καθώς και για την διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής δημοκρατικότητας και λαϊκής κυριαρχίας.
Γραμματειακή υποστήριξη
Η γραμματειακή υποστήριξη του προεδρείου πρέπει να γίνεται από έμμισθα έμπειρα στελέχη του ΣΑΕ και όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση. Υπενθυμίζω ότι το Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης μια υπήρχε και μια το καταργούσαν, ανάλογα με το πιο κόμμα ήταν στην κυβέρνηση.
-3-
Επιχορήγηση
Η ανάληψη και εκτέλεση δράσεων του ΣΑΕ προς επίτευξη των σκοπών του είναι αναγκαίο να επιχορηγείται από την Ελληνική πολιτεία, η οποία θα περιλαμβάνεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του κράτους. Το σύνολο των τακτικών και έκτακτων συνδρομών μελών, χορηγίες, δωρεές κλπ. θα αφαιρείται από την κρατική επιχορήγηση του επόμενου οικονομικού έτους μέχρι το ΣΑΕ να αποκτήσει την οικονομική αυτοδυναμία του.
Μέλη Προεδρείου
Τα μέλη του παγκόσμιου προεδρείου (ἠτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γενικός Γραμματέας και Ταμίας )δεν μπορεί να ορίζονται από τα
Συντονιστικά Συμβούλια αλλά να εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση των μελών του ΣΑΕ όπως επιτάσσουν οι κανόνες της Δημοκρατίας.
Κανονισμός λειτουργίας
Ο κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται από το προεδρείο αλλά ψηφίζεται από την ολομέλεια.
Συντονιστικά Συμβούλια – προεδρείο
Λειτουργούν Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία αποτελούνται από πρόεδρο, γραμματέα, ταμία και αριθμό μελών ανάλογα με την πληθυσμιακή κατάσταση της περιφέρειας.
Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους συντονιστές και ενιαίο για τον αναπληρωτή και ενιαίο για τα μέλη.
Η διάρκεια θητείας των μελών του προεδρείου και των συντονιστικών συμβουλίων θα πρέπει να δύναται να παραταθεί και πέρα της προβλεπόμενης ρύθμισης των 2 θητειών.
Τα εκλεγέντα το έτος 2006 μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών ΣΑΕ έχουν το δικαίωμα επανεκλογής στην ίδια θέση εφόσον η θητεία τους που παρατάθηκε δια νόμου θεωρείται μία μόνο θητεία.
Τα μέλη του παγκόσμιου προεδρείου, ήτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, εκλέγονται απευθείας από την Τακτική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία 50 συν 1 των ψηφισάντων, η δε δεύτεροι σε αριθμό ψήφων ορίζονται ως αναπληρωματικοί. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για Πρόεδρο, ενιαίο για Αντιπρόεδρο, ενιαίο για Γενικό Γραμματέα και ενιαίο για Ταμία.
Σε περίπτωση που ένας από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
Οι εκλογικές περιφερειακές συνελεύσεις να λαβαίνουν μέρος κάθε 4 χρόνια στην Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση.
Z Z Z Z Z Z -4-
Απαλλαγή προεδρείου από διαχειριστική ευθύνη
Την στιγμή που το ΣΑΕ γίνεται αυτοχρηματοδοτούμενο και όπου τα έσοδά του θα προέρχονται από συνδρομές, δωρεές, χορηγίες, από προγράμματα, δημοσίων θεσμών, εμπορικών συναλλαγών κλπ. δεν μπορεί η εκλογική περιφερειακή συνέλευση να απαλλάσσει το προεδρείο των ευθυνών του για την οικονομική διαχείρηση διά βοής.
Εξελεγκτική Επιτροπή
Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής θα πρέπει να εκλέγονται από τα περιφερειακά συμβούλια και από την Παγκόσμια Συνέλευση αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστημονικά άρτια καταρτισμένοι και να έχουν την έξωθι καλή μαρτυρία.
Δίκτυα
Καμία αναφορά δεν γίνεται στα δίκτυα που είναι μεγίστης σημασίας.
Δίκτυο Νεολαίας, Δίκτυο Πολιτισμού, Δίκτυο Επιστημόνων και
Επιχειρηματιών.
Πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου θα πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα εκκρεμεί ζητήματα τα οποία έχουν ζητηθεί επανειλημμένως.
Κατόπιν και της δημόσιας τοποθέτησης του πρ.ΥΦΥΠΕΞ κ.Δημήτρη Δόλλη,για τα χρήματα που, κατά την αποψή του, σπαταλήθηκαν από το προεδρείο του ΣΑΕ,  θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν υπόψη οι παρεμβάσεις ορισμένων μελών του προεδρείου ώστε να δοθούν στην δημοσιότητα οι απολογισμοί όλων των μελών του προεδρείου. Είναι άκρως αναγκαίο ώστε να αποκατασταθεί η φήμη του ΣΑΕ και ιδίως εκείνων των μελών του προεδρείου που επιτέλεσαν ευσυνείδητα το χρέος τους προς όφελος του απόδημου Ελληνισμού.
Μόνο τότε θα μπορέσει να προχωρήσει η νέα οργάνωση του ΣΑΕ και να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη της Ομογένειας.
Πρέπει να ληφθει μέριμνα για τους υπαλλἠλους του Ιδρύματος
Απόδημου Ελληνισμού και για τις λοιπές εκκρεμότητες του Ιδρύματος.
Θα πρέπει το ΥΠΕΞ να ενεργήσει τα δέοντα ώστε να αποκατασταθεί η τρωθείσα αξιοπρέπεια των Ομογενών από την αχαρακτίριστη συμπεριφορά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ.Γιάννη Μπουτάρη, να εκδιώξει δια νυκτός το Συμβούλιο απο το κτίριο Μακρίδη. Να επιστραφεί η περιουσία του ΣΑΕ που είχε πληρωθεί από τον τότε πρόεδρο ΣΑΕ κ. Αντρέα Άθενς και το ΥΠΕΞ, και η οποία αυτή την στιγμή καταχρηστικά χρησιμοποιεἰται απο τον Δἠμο Θεσσαλονἰκης και μέρος της εχει δοθεί ἀνευ συγκατάθεσης του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού προς χρησιμοποίηση οργανισμού, με διευθύντρια την ορισθείσα από τον κ. Γιάννη Μπουτάρη, σύντροφό του.
-5-
Θα ήθελα, επιπροσθέτως, να διευκρινίσω πως αν δεν γίνουν όλες οι αλλαγές, αν δεν διευκρινιστούν όλα τα ως άνω αναφερθέντα θέματα  ακόμη και εάν ξεκινήσει ένα νέο ΣΑΕ δεν θα μπορέσει να αποδώσει και να εκπληρώσει τις προσδοκίες της Ομογένειας.  Στις 17 Οκτωβρίου 2012 είχα υποβάλει εγγράφως στην τότε επιτροπή επεξεργασίας του νόμου ΣΑΕ  δύο ολοκληρωμένα σχέδια για ένα νέο ΣΑΕ. Αν επιθυμούμε ένα επιτυχές λειτουργικό σχήμα θα πρέπει να πάρουμε ως παράδειγμα τα Συμβούλια Αποδήμων άλλων ευρωπαικών χωρών η τα Συμβούλια μεγάλων Διασπορών.
Λόγω της αίσθησης ευθύνης που με διακατέχει απέναντι στον οργανωμένο απόδημο Ελληνισμό, από τον οποίο προέρχομαι, και από τον οποίο εκλέχθηκα για να εκπροσωπήσω και να υπερασπισθώ τα συμφέροντά του, αλλά και λόγω όλων των προαναφερθέντων σοβαρών, κατά την κρίση μου, θεμάτων ,δεν μπορώ να συμφωνήσω με το προτεινόμενο νομοσχέδιο.  Δεν αναλάβαμε παγκόσμιο όργανο του Ελληνισμού για να παραδώσουμε στην Ομογένεια συνοικιακό σύλλογο.
Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην Συνάντηση της 3ης Ιουλίου της Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Eπιτροπής για προσωπικούς λόγους. Επιθυμώ εμφατικά να τονίσω, οτι το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε προς διαβούλευση στην Ομογένεια. Καθώς πρόκειται για ενα εντελώς διαφορετικό σχέδιο νόμου απο το προηγούμενο και δεν μπορεί να αποφασιστεί ερήμην της Ομογένειας.
Παρακαλώ όπως διανεμηθούν οι παρατηρήσεις μου στα μέλη της Επιτροπής.
Μετά τιμής,
Dr. O.Sarantopoulos
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας ΣΑΕ (2003 – 2006
Z Z και 2006 – μέχρι αναδείξεως νέου προεδρείου)