Τέλος στη γραφειοκρατία του ΦΠΑ βάζει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Αθήνα
Τέλος σε μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας του ΦΠΑ θα βάλει το πολυνομοσχέδιο που θα καταθέσει εντός των ημερών στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.Διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής.

Ακόμη προβλέπεται η άμεση δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ αν ο φόρος προέκυψε ως πιστωτικό υπόλοιπο στη δήλωση (ανεξαρτήτως αν είναι δυνατή η μεταφορά του σε επόμενη χρήση).

Αναφορικά με το χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ το νομοσχέδιο προβλέπει πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και πληρωμής του φόρου είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου (μήνας-τρίμηνο-εξάμηνο -έτος).

Τέλος το νομοσχέδιο θέτει περιορισμούς στη φορολογική διοίκηση αναφορικά με το χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ελλάδας.

Συγκεκριμένα προβλέπει πως σε περίπτωση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική διοίκηση θα πρεπει να αποφαίνεται εντός τεσσάρων μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ μήνες.

Θανάσης Κουκάκης

Newsroom ΔΟΛ