Ολοκλήρωση της 2ης φάσης κατασκευής του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Την ολοκλήρωση της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας τηςκατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος(ΚΠΙΣΝ), ανακοίνωσε επισήμως το ίδρυμα.

Η εν λόγω τμηματική προθεσμία αφορά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων που θα φιλοξενούνται στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε κατά 100% ο φέρων οργανισμός (ανωδομή) από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα των κτιρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και των κτιρίων του Πάρκου. Παράλληλα, στο εσωτερικό των κτιρίων βρίσκονται σε εξέλιξη ηλεκτρομηχανολογικές και αρχιτεκτονικές εργασίες, ενώ πραγματοποιούνται οι εργασίες τελικής διαμόρφωσης και φύτευσης του Πάρκου.

H πρώτη τμηματική προθεσμία επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και περιλάμβανε την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφών, την κατασκευή της θεμελίωσης των κτιρίων της ΕΛΣ, της ΕΒΕ και του κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων επί τσιμεντοπασάλων, καθώς και των κτιρίων του Πάρκου. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία κατασκευής περιλαμβάνει την έναρξη της ανέγερσης του ενεργειακού στεγάστρου, το φθινόπωρο του 2014, με την ολοκλήρωσή της να τοποθετείται στις αρχές του 2015. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2014 θα συνεχιστεί σταδιακά η φύτευση των υπόλοιπων δέντρων του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ενώ τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η φύτευση των θάμνων.

H κατασκευή του ΚΠΙΣΝ υλοποιείται από την Κοινοπραξία Salini Impregilo-Τέρνα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016, οπότε το έργο θα παραδοθεί ως δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΚΠΙΣΝ σε αριθμούς:
– 1.100 άνθρωποι εργάζονται σήμερα στο εργοτάξιο για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ.
– 23 μέτρα είναι το μέγιστο ύψος του κτιρίου της ΕΒΕ.
– 29 μέτρα είναι το ύψος του πύργου της σκηνής της ΕΛΣ.
– 32 μέτρα είναι το υψηλότερο σημείο του φυτεμένου δώματος, ενώ 16 μέτρα το υψηλότερο σημείο του λόφου.
– 1.200 δένδρα και 320.000 θάμνοι θα τοποθετηθούν συνολικά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ενώ 97 δέντρα έχουν ήδη τοποθετηθεί στον χώρο από τον Μάιο του 2014.
– 1.400 θέσεις θεατών θα βρίσκονται στην Κεντρική Αίθουσα και 400 στην Πειραματική Σκηνή της ΕΛΣ.
– 323 σεισμικοί μονωτές έχουν τοποθετηθεί κάτω από τα κτίρια της ΕΒΕ και της ΕΛΣ.
– 10 γερανοί κατασκευάζουν σήμερα το ΚΠΙΣΝ.
– 68 μέτρα είναι το ύψος του μεγαλύτερου γερανού.
– 500 μηχανήματα διαφόρων τύπων χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της κατασκευής.
– 566.000.000 ευρώ είναι το ύψος της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος