Ιωάννινα: Προβληματισμός από τη ρύπανση της λίμνης Παμβώτιδας

Επιβαρυμένη με ρύπους, που προέρχονται από αστικά λύματα, και υπερβαίνουν σημαντικά τα επιτρεπτά όρια, είναι σε αρκετά σημεία η λίμνη Παμβώτις των Ιωαννίνων. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα που κοινοποιήθηκαν στην Περιφέρεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των αναλύσεων των δειγμάτων από τη λίμνη Ιωαννίνων προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία που προκάλεσε τον ομαδικό θάνατο ψαριών, πριν από λίγες ημέρες. Από τις αναλύσεις επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις- όπως τις δημοσιοποίησε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης- περί ρύπανσης της λίμνης με αστικά λύματα.

Τα ευρήματα αφορούν τόσο την τάφρο της Ανατολής, όσο και την περιοχή της Λιμνοπούλας. Όπως σημείωσε ο προϊστάμενος της διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της υπηρεσίας των Ιωαννίνων Αναστάσιος Τσόγκας,τα βοθρολύματα που προκάλεσαν την ρύπανση είναι της ίδιας σχεδόν”ποιότητας ” με αυτά που οδηγούνται στον βιολογικό καθαρισμό, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση αυτά διοχετεύτηκαν απ’ ευθείας στην λίμνη. Στην τάφρο το Γενικό Χημείο μετρά τα COD στα 262 mg/l,ενώ το όριο είναι 125 mg/l. Στην ίδια περιοχή τα κοπρανώδη κολοβακτηροειδή μετρώνται σε 5.200 cfu/100ml, με το όριο να είναι τα 500 ανά 100ml.

Επισημαίνεται ότι ”από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, έχουν κινηθεί ήδη οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε κάθε επίπεδο”.

Πηγή: skai.gr