Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ- Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Το τελευταίο βήμα για να ξεκινήσουν την φοίτηση τους στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να κάνουν από την Δευτέρα οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Ειδικότερα από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και ολοκληρώνονται στις 26 του ίδιου μήνα.

Όσοι θέλουν και έχουν δικαίωμα μετεγγραφής θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή, καθώς θα κάνουν την εγγραφή τους στο ίδρυμα στο οποίο πέρασαν και μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εγγραφές θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής, Ωστόσο, κατά την εγγραφή τους, θα πρέπει να δηλώσουν σε ποιο Πανεπιστήμιο η ΤΕΙ θέλουν να μετεγγραφούν.

Η δήλωση προτίμησης  γίνεται, προκειμένου το υπουργείο Παιδείας να έχει μια εικόνα  του αριθμού των πρωτοετών που δικαιούνται μετεγγραφή και σε ποια ΑΕΙ, πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις των μετεγγραφών, αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα ιδρύματα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα αποτελέσουν «πόλο έλξης».

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της σχολής τους, τα εξής δικαιολογητικά:

αίτηση για εγγραφή

-τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης

-υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Πηγή:Star.gr