Νέα ρύθμιση για την προστασία από πλειστηριασμούς

Η πρώτη κατοικία πάντα θα είναι υπό προστασία της Ελλάδα διαβεβαιώνει το υπουργείο και αφήνει να εννοηθεί ότι και από την πλευρά της τρόικας φάνηκε διάθεση συμβιβασμού σε ό,τι αφορά στους πλειστηριασμούς.

Για την ακρίβεια στελέχη του υπουργείου Ανάπ0τυξης λένε ότι το θέμα των πλειστηριασμών και της προστασιας της κύριας κατοικίας δεν μπήκε καν στη συζήτηση με την τρόικα που φαίνεται ότι με τη στάση της δέχεται ότι … καίει.

Στέλεχος του υπουργείου σημείωσε πως αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί ολιστικά και υπαινίχθηκε ότι θα περιλαμβάνεται στον πτωχευτικό δίκαιο των φυσικών προσώπων. Τις βασικές αρχές του θα παρουσιάσει στην επόμενη συνάντηση με την τρόικα.

Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι θα υπάρχει ειδικός σύμβουλος διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών, που θα ετοιμάζει σχέδιο συμβιβασμού. Μέχρι το σχέδιο αυτό να ετοιμαστεί δεν θα μπορεί να υπάρξει καμία κίνηση πλειστηριασμού, δηλαδή θα υπάρχει έμμεσο πάγωμα.