Τσιμπίματα: Ψυχραιμία!

Καθυστερημένο, παραφρασμένο, αλλά …χρήσιμο:  Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη!

Καταλαβαίνουμε την “ορφάνεια”.  Αλλά, ψυχραιμία!

Τα …μύδια και τα στρείδια να ‘ναι καλά, κι από βράχια… γεμάτη η Αμερική!