Αλλάζει το περιουσιακό κριτήριο για το επίδομα θέρμανσης

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από τον διορθωμένο φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, αξιολογούνται με βάση την περιουσιακή κατάσταση που είχε ο ενδιαφερόμενος κατά την 1/1/2014.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες θα έχουν δεύτερη ευκαιρία για το επίδομα θέρμανσης δεδομένου ότι έχουν γίνει πολλά λάθη κατά τη συμπλήρωση του Ε9.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αν τροποποιηθούν τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης, και εφόσον οι μεταβολές δηλωθούν εμπρόθεσμα, ο δικαιούχος θα έχει δικαίωμα να κάνει νέα αίτηση για το επίδομα.

Η διαδικασία των διορθώσεων στο Ε9, θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.