«Πασχαλινή» γιορτή εις το Ρήγιον Καλαβρίας

Μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν Πασχαλινήν, με εκκλησίασμα πυκνότατον, ιδιαιτέρως αποτελούμενον από νέους και παιδιά, ετελέσθη ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεια Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου εις τον νεόδμητον ιερόν ναόν του «Αγίου Αποστόλου Παύλου των Ελλήνων» (18 – 21 Οκτωβρίου).

Η ενορία του Ρηγίου της Καλαβρίας ανεπτύχθη πνευματικώς και προοδεύει, αυξανομένη ημέρα τη ημέρα. Οι Ιταλιώται, οι Έλληνες δηλαδή της Μεγάλης Ελλάδος, βοηθούμενοι και συμπαραστατούμενοι από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, λόγω της ιδιαιτάτης αυτών καταγωγής και παρουσίας εις την χώραν αυτήν της τέχνης και του χριστιανικού πολιτισμού, κρατούν αναμένην την λαμπάδα με το Φως της Αναστάσεως, το Φως της Ορθοδοξίας, το οποίον λάμπει, φωτίζει και σώζει.

Συνεζητήθησαν διάφορα θέματα σχετικά με τους Κατηχουμένους και μέλλοντας χειροτονείσθαι και εδόθησαν νέαι κατευθύνσεις δια την παγίωσιν της ειρήνης, ομονοίας και αγάπης, όχι μόνον μεταξύ των Χριστιανών, αλλά και με κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως.

Το εσπέρας της Κυριακής, ο Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος, ενώπιον πυκνοτάτου εκκλησιάσματος, χοροστάτησεν εις το Καθολικόν της Ιεράς Μονής Οσίου Ηλιού του Σπηλαιώτου εις Μελικουκά, ένθα το ιερόν Σπήλαιον του Αγίου, κατοικία και βάσις δράσεως αυτού. Το Σπήλαιον, αρχαιοπρεπές, του 10ου αιώνος, αποτελεί ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό, ο οποίος ανήκει εις τον Δήμον, η δε Μητρόπολις έχει την ελευθερίαν και την άδειαν νά το χρησιμοποιεί εκκλησιαστικώς. Είναι μια πολιτισμένη Βυζαντινή Όασις προσευχής, ειρήνης και αναπαύσεως ψυχικής, η οποία συγκινεί, ελευθερώνει από τους φόβους και την δυσπιστίαν, έτι δε αποτελεί “ponte” (γέφυρα), ο οποίος θεραπεύει, ενώνει και σώζει.

Ο ιερομόναχος π. Μεθόδιος, νέος εις την θέσιν του Ιεροεπιστάτου, με την συνεργασίαν της Ηγουμένης Στεφανίας, της πλησιόχωρης Μονής των

Αγίων Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου του Κηπουρού Σεμινάρας, ετακτοποίησε θαυμάσια του χώρους της Μονής. Ο Αιδεσιμολογ. πρωτοπρεσβύτερος π. Δανιήλ εις το Ρήγιον, καθώς και ο π. Ηλίας εφημέριος στην Σεμινάρα, με την μεταξύ των αδελφικήν συνεργασίαν και την πνευματική και ηθική βοήθεια των εφημερίων της Καλαβρίας, αποτελούν μιαν ισχυρά δύναμιν αγάπης, βοηθείας και συμπαραστάσεως των Ορθοδόξων. Η παρουσία των λαμπρών ιερέων της Καλαβρίας, μαζί με εκείνη του π. Αθανασίου, Αρχιερατικού Επιτρόπου Κωσταντίας, είναι ακλόνητος, η δε προσφορά τους μεγίστη, διά την συνέχειαν της Βυζαντινής Παραδόσεως, του Βυζαντινού Πολιτισμού, της Ελληνικής Γλώσσης, των ηθών και των εθίμων του Γένους και της Εκκλησίας μας.

EGD 137 717 REGD 287 717 REGD 301 717 REGD 326 717 REGD 336 717 REGD 412 717 RIMG_3964IMG_3966IMG_3998ΙΙΕΡΕΙΣ-1IMG_4002IMG_3999