Νέα εργαλεία στο Gmail της Google

Μια νέα εφαρμογή για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail ετοιμάζει η Google.

Tο νέο Inbox, θα προσφέρει εργαλεία αυτόματης ομαδοποίησης παρόμοιων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενώ παράλληλα, επιδιώκει να πληροφορηθεί τις όποιες συνήθειες του χρήστη, κατηγοριοποιώντας τα ληφθέντα μηνύματα.

Νέα εργαλεία στο Gmail της Google

Επίσης, διαθέτει τη λειτουργία Highlights, η οποία επιτρέπει την αυτόματη επιλογή των σημαντικότερων σημείων ενός εισερχομένου μηνύματος. Τα σημαντικά σημεία εμφανίζονται άμεσα στην κεντρική σελίδα του κάθε χρήστη δίχως να απαιτείται το άνοιγμα του μηνύματος.

Ακόμη, το Inbox μπορεί να εμφανίζει υπενθυμίσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνύματων που δέχεται κάθε χρήστης.

Η Google έχει καταστήσει δυνατή την πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία, μόνο μέσω ειδικής διαδικτυακής πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση inbox@google.com για να προσθέσουν το όνομά τους στη σχετική λίστα.

Όπως είναι λογικό, την εφαρμογή υποστηρίζουν μόνο λογαριασμοί Gmail και όχι άλλων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων.

 

News.gr