ΕΚΤ: Μείωση στο «κούρεμα» ελληνικών ομολόγων

Αθήνα

Τη νομική πράξη που προβλέπει τον περιορισμό του «κουρέματος» της αξίας των ελληνικών ομολόγων που δίδονται από τις ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ ως ενέχυρο για τη χορήγηση ρευστότητας δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νομική πράξη είναι ευνοϊκή για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τους επιτρέπει με την ίδια ποσότητα ομολόγων (ενεχύρων) να αντλούν περισσότερα κεφάλαια από την ΕΚΤ.

Η πολυαναμενόμενη νομική πράξη, την οποία πέτυχε με προσωπικές παρεμβάσεις στον Μάριο Ντράγκι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δημοσιοποιείται σε ένα ευαίσθητο χρονικό σημείο. Αυτό διότι το κείμενο της απόφασης ξεκαθαρίζει πως η ευνοϊκή αυτή διευθέτηση θα ισχύει όσο η Ελλάδα συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, στις 19 Νοεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/46 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών.

Αυτή η νομική πράξη υλοποιεί την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθεωρήσει την κλίμακα περικοπών αποτίμησης που ισχύει για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της συνολικής βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς για τα ελληνικά εμπορεύσιμα χρεόγραφα από τις αρχές του 2013.

Η νομική πράξη της ΕΚΤ διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/ 2014/311, οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος για τα κατώτατα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης δεν ισχύουν για εμπορεύσιμα χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από τις κεντρικές κυβερνήσεις κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνονται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θεωρεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα είναι σε συμμόρφωση με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ως εκ τούτου, τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία και πληρούν όλα τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας συνιστούν αποδεκτές ασφάλειες για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.

Υπό την οπτική της συνολικής βελτίωσης των συνθηκών αγοράς για τα ελληνικά εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα για το «κούρεμα» που θα εφαρμόσει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται σε παράρτημα της απόφασης οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ευρωζώνης θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή από τις 15 Δεκεμβρίου 2014.

Θανάσης Κουκάκης

Newsroom ΔΟΛ