Εισαγγελείς κατά της ένταξης των Εισαγγελέων Οικ. Εγκλήματος & Διαφθοράς στη γγ. Εσόδων

Κατάφορα αντισυνταγματική που παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών του πολιτεύματος, χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, διάταξη σε άρθρο του νομοσχεδίου για τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και την οργάνωση της Κυβέρνησης, που εντάσσει τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς στη Γενική Γραμματεία Εσόδων.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων αναφέρει ότι η προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και υποβαθμίζει τους Εισαγγελείς και την Εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη, της οποία η συμφωνία με το Σύνταγμα είναι προβληματική.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή τη συμπερίληψη στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων κ.λπ. διατάξεις» πρόβλεψης, σύμφωνα με την οποία -εκτός άλλων- «ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς εντάσσουν την δράση τους στα σχέδια συντονισμένων ενεργειών, τα οποία εκπονεί η Γενική Γραμματεία, συμβάλλουν, δε, με τις ενέργειες τους, στην υλοποίηση ελεγκτικών προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής», δηλώνει τα εξής:

»(α) Η προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 26), καθώς -παρά το Σύνταγμα και το νόμο (άρθρο 87 § 2 Σ)- εκ προοιμίου υπαγορεύει σε δικαστικούς λειτουργούς τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους, εισάγοντας κριτήρια συναρτώμενα αμιγώς με άδηλες επιλογές της διοίκησης και, πάντως, άσχετες με την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου τους.
(β) Η κρίσιμη διάταξη, επιπλέον, παρά το νόμο υποβαθμίζει τους Εισαγγελείς και την Εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία (24 Ν 1756/1988), καθώς υπολαμβάνει το έργο τους ως βραχίονα της δράσης της διοίκησης, παραγνωρίζει δε τη φύση τους ως ανεξάρτητων δικαστικών λειτουργών, κειμένων πέραν των επιλογών της εκτελεστικής εξουσίας ή της Διοίκησης.

»Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει την προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη, της οποίας η συμφωνία με το Σύνταγμα και το νόμο παρίσταται εξόχως προβληματική.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών Πρωτοδικών Εισαγγελέας»